รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city รายชื่อมังกรพิเศษที่ได้จากกิจกรรม พร้อมธาตุมังกร

Dragon city รายชื่อมังกรพิเศษที่ได้จากกิจกรรม พร้อมธาตุมังกร

**** เข้าไปเล่น Dragon City *****

ในเกมส์ Dragon City ของจากจะมีมังกรที่เราผสมได้แล้ว ยังมีมังกรพิเศษอีกด้วยซึ่งมังกรพิเศษนี้เราไม่สามารถผสมได้นะครับ แต่สามารถเอาไปผสมกับมังกรตัวอื่นได้ครับ

เจ้ามังพิเศษนี้ เราจะได้มา จากกิจกรรมต่างๆ ในเกมส์เมื่อเราชนะก็จะได้มันมาครับ เช่น การโยก Slot , การทายชื่อมังกร , หรือ กิจกรรมคริสมาส ซึ่งการจาะได้มา นั้นอากต้องใช้ Gems ในการช่วยให้เงื่อนไขการเล่นง่ายขึ้น ส่วนเจ้ามังกรพวกนี้ก็จะหมุนเวียนกันมา จัดกิจกรรมอยู่เรื่อยครับ และอาจมีเพิ่มตัวให้อีกด้วย 

ตาราง รายชื่อมังกรพิเศษต่าง

Dragon city Alien Dragon

Alien Dragon

ธาตุ

icon_Metal_dragoncityicon_Water_dragoncity

Dragon city Aurora Dragon

Aurora Dragon

ธาตุ

icon_Electric_dragoncityicon_Fire_dragoncity

Dragon city Aztec Dragon

Aztec Dragon

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Earth_dragoncity

ข้อมูล ที่ LV10  HP4000 

Dragon city Bat Dragon

Bat Dragon

ธาตุ

icon_Earth_dragoncityicon_Dark_dragoncity

Dragon city Block Dragon

Block Dragon

ธาตุ

icon_Electric_dragoncityicon_Dark_dragoncity

Dragon city Butterfly Dragon

Butterfly Dragon

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Plant_dragoncity

ข้อมูล ที่ LV10  HP4000 

Dragon city Chinese Dragon

Chinese Dragon

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Earth_dragoncity

Dragon city Deep Forest Dragon

Deep Forest Dragon

ธาตุ

icon_Earth_dragoncityicon_Plant_dragoncity

Dragon city Evil Pumpkin Dragon

Evil Pumpkin Dragon

ธาตุ

icon_Plant_dragoncityicon_Dark_dragoncity

Dragon city Fossil Dragon

Fossil Dragon

ธาตุ

icon_Dark_dragoncityicon_Ice_dragoncity

ข้อมูล ที่ LV10  HP4000 

Dragon city Fossil Dragon

Ghost Dragon

ธาตุ

icon_Dark_dragoncityicon_Earth_dragoncity

Dragon city Ice Fire Dragon

Ice&Fire Dragon

ธาตุ

icon_Ice_dragoncityicon_Fire_dragoncity

Dragon city Jelly Dragon

Jelly Dragon

ธาตุ

icon_Water_dragoncityicon_Earth_dragoncity

ข้อมูล ที่ LV10  HP4000 

Dragon city King Dragon

King Dragon

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Metal_dragoncity

ข้อมูล ที่ LV10  HP4000 

Dragon city Music Dragon

Music Dragon

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Electric_dragoncity

Dragon city Ninja Dragon

Ninja Dragon

ธาตุ

icon_Metal_dragoncityicon_Plant_dragoncity

 

Dragon city Paladin Dragon

Paladin Dragon

ธาตุ

icon_Earth_dragoncityicon_Electric_dragoncity

ข้อมูล ที่ LV10  HP3000 

Dragon city Plankton Dragon

Plankton Dragon

ธาตุ

icon_Water_dragoncityicon_Earth_dragoncity

Dragon city Queen Dragon

Queen Dragon

ธาตุ

icon_Metal_dragoncityicon_Plant_dragoncity

Dragon city Quetzal Dragon

Quetzal Dragon

ธาตุ

icon_Plant_dragoncityicon_Fire_dragoncity

Dragon city Robot Dragon

Robot Dragon

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Metal_dragoncity

Dragon city Santa Dragon

Santa Dragon

ธาตุ

icon_Ice_dragoncityicon_Earth_dragoncity

Dragon city Seahorse Dragon

Seahorse Dragon

ธาตุ

icon_Plant_dragoncityicon_Water_dragoncity

Dragon city Sky Dragon

Sky Dragon

ธาตุ

icon_Earth_dragoncityicon_Electric_dragoncity

ข้อมูล ที่ LV10  HP4000 

Dragon city Thankagiving Dragon

Thankagiving Dragon

ธาตุ

icon_Water_dragoncityicon_Fire_dragoncity

Dragon city Two Headed Dragon

Two Headed Dragon

ธาตุ

icon_Plant_dragoncityicon_Dark_dragoncity

Dragon city Uncle Sam Dragon

Uncle Sam Dragon

ธาตุ

icon_Electric_dragoncityicon_Metal_dragoncity

Dragon city Viking Dragon

Viking Dragon

ธาตุ

icon_Water_dragoncityicon_Ice_dragoncity

Dragon city Wizard Dragon

Wizard Dragon

ธาตุ

icon_Earth_dragoncityicon_Dark_dragoncity

   

ขอบคุณข้อมูลจาก http://dragoncity.wikia.com/
Dragon city / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon city รายชื่อมังกรพิเศษที่ได้จากกิจกรรม พร้อมธาตุมังกร
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.