รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

FarmVille2 ปลูกต้นไม้ ราคาสูตรทำขนมขายผสมอาหาร

 

FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร หาเงิน

***** ไปเล่น FarmVille2 *****

รายชื่อต้นไม้ที่ปลุกมาใช้ทำ ขนมและ อาหารขายพร้อม ราคา และสูตรทำ

FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร

 

ต้นมะนาว LV1
ราคาขาย ลูกละ17เหรียญ
อัตราเฉลี่ย ครั้งละ 4 ลูก
ให้ XP
 
สูตรการทำอาหาร
 
น้ำใส่มะนาว
ราคา 150 เหรียญ LV5
ลูกมะนาว4
น้ำ1
 
น้ำมะนาวสตรอเบอร์รี่
ราคา 630เหรียญ LV5
น้ำมะนาว 1
ลูกสตรอเบอร์รี่5
 
น้ำมะนาวส้มสีเลือด
ราคา 1720 เหรียญ LV5
น้ำมะนาว 1
ลูกส้ม12
 
พันช์ทับทิม
ราคา 1720 เหรียญ LV5
น้ำมะนาว1
ลูกทับทิม12
 
น้ำมะนาว
ราคา 350 เหรียญ LV5
น้ำใส่มะนาว1
ลูกมะนาว4
 
ไส้เมอแรงค์มะนาว
ราคา 1200 เหรียญ LV8
ลูกมะนาว1
กระบะไข่แดง1
 
พายเมอแรงค์มะนาว
ราคา 2400 เหรียญ LV8
ไส้เมอแรงค์มะนาว 1
แป้งพาย1
 
น้ำพีชมะนาว 
ราคา1030 เหรียญ LV11
ลูกพีช6
ลูกมะนาว1

FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร

ต้นแอปเปิ้ล LV3
ราคาขาย ลูกละ18เหรียญ
อัตราเฉลี่ย ครั้งละ 3 ลูก
ให้ XP
 
สูตรการทำอาหาร
 
พายแอปเปิ้ล
ราคา 1810 เหรียญ LV7
 
น้ำแอปเปิ้ล
ราคา 260 เหรียญ LV15
ลูกแอปเปิ้ล4
น้ำ1
 
ไส้แอปเปิ้ล
ราคา 470 เหรียญ LV15
ลูกแอปเปิ้ล4
น้ำแอปเปิ้ล1
 
พายแอปเปิ้ล
ราคา1300 เหรียญ LV15
แป้งพาย 1
ไส้แอปเปิ้ล1
 
สโคนแอปเปิ้ล
ราคา 640 เหรียญ LV5
แอปเปิ้ล5
แป้งผสม1

FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร

 

ต้นมะม่วง (ทำเควส ขยายพื้นที่)
ราคาขาย ลูกละ98เหรียญ
อัตราเฉลี่ย ครั้งละ 3 ลูก
ให้ XP 10 
 
สูตรการทำอาหาร
 
มัฟฟินมะม่วง
ราคา 1540 เหรียญ LV17
แป้งผสม 1
ลูกมะม่วง 6

 

FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร

 

ต้นส้ม LV7
ราคาขาย ลูกละ18เหรียญ
อัตราเฉลี่ย ครั้งละ 3 ลูก
ให้ XP
 
สูตรการทำอาหาร
 
น้ำมะนาวส้มสีเลือด
ราคา 1720 เหรียญ LV5
น้ำมะนาว 1
ลูกส้ม12
 
เค้กถ้วยส้ม
ราคา 780 เหรียญ LV7
แป้งผสม1
ไอซิ่งส้ม1
 
ไอซิ่งส้ม
ราคา 340 เหรียญ LV7
ลูกส้ม 3
เนย1
 
สลัดรสเปรี้ยว
ราคา 6820 เหรียญ LV37
ลูกส้ม 20
เกรปฟรุต14

FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร

 

ต้นพีช LV11
ราคาขาย ลูกละ33เหรียญ
อัตราเฉลี่ย ครั้งละ 3 ลูก
ให้ XP
สูตรการทำอาหาร
 
น้ำพีชมะนาว 
ราคา 1030 เหรียญ LV11
ลูกพีช6
ลูกมะนาว1
 
มัฟฟินพีช
ราคา 1410 เหรียญ LV17
ลูกพีช10
แป้งผสม1

FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร

ต้นพีแคนLV13
ราคาขาย ลูกละ43เหรียญ
อัตราเฉลี่ย ครั้งละ 3 ลูก
ให้ XP
 
สูตรการทำอาหาร
 
มัฟฟินถั่วพีแคน
ราคา 1200 เหรียญ LV13
ลูกพีแคน5
แป้งผสม1

FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร

ต้นลูกแพร์ LV15
ราคาขาย ลูกละ41เหรียญ
อัตราเฉลี่ย ครั้งละ 3 ลูก
ให้ XP 10 
 
สูตรการทำอาหาร
 
ทาร์ตลูกแพร์
ราคา 3540 เหรียญ LV13
ลูกแพร์12
แป้งไรย์3

FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร

ต้นมะนาวเขียวLV19
ราคาขายลูกละ 257เหรียญ
อัตราเฉลี่ย ครั้งละ 3 ลูก
ให้ XP 25 
 
สูตรการทำอาหาร
 
น้ำใส่มะนาวเขียว
ราคา 1400 เหรียญ LV31
ลูกมะนาวเขียว4
น้ำ1
 
น้ำผสมมะนาว
ราคา 3720 เหรียญ LV31
น้ำใส่มะนาวเขียว 1
มะนาวเขียว7
 
น้ำมะนาวเชอร์รี่
ราคา 5720 เหรียญ LV31
น้ำผสมมะนาว 1
ลูกเชอร์รี่4

FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร

ต้นกล้วย LV23
ราคาขายลูกละ 163เหรียญ
อัตราเฉลี่ย ครั้งละ 3 ลูก
ให้ XP 22 
 
สูตรการทำอาหาร
 
ครีมกล้อยหอม 
ราคา 1310 เหรียญ LV24
กล้วย3
ครีมข้น1
 
พายครีมกล้วยหอม
ราคา2410เหรียญ LV31
ครีมกล้อยหอม 1
แป้งพาย1
 
เค้กครีมกล้วยหอม
ราคา 4440 เหรียญ LV35
ครีมกล้อยหอม 1
แป้งไรย์4

FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร

ต้นจันทน์เทศ LV25
ราคาขายลูกละ 260เหรียญ
อัตราเฉลี่ย ครั้งละ 3 ลูก
ให้ XP 22 
 
สูตรการทำอาหาร
 
คูกกี้ลูกจันทน์เทศ
ราคา2730 เหรียญ LV28
ลูกจันทน์เทศ6
แป้งผสม1

FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร

ต้นพลัม LV27
ราคาขายลูกละ 190เหรียญ
อัตราเฉลี่ย ครั้งละ 3 ลูก
ให้ XP 19 
 
สูตรการทำอาหาร
 
เบ็ตตี้ลูกพลัม
ราคา2620เหรียญ LV27
ลูกพลัม7
แป้งผสม1
 
พายลูกพลัม
ราคา 3000 เหรียญ LV29
ลูกพลัม8
แป้งพาย1

FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร

ต้นแอปริคอท LV29
ราคาขายลูกละ 184เหรียญ
อัตราเฉลี่ย ครั้งละ 3 ลูก
ให้ XP 26 
 
สูตรการทำอาหาร
 
ไทรเพิลแอปริคอท
ราคา 3380 เหรียญ LV30
แอปริคอท6
ครีมข้น1
FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร
ต้นเชอร์รี่ LV31
ราคาขายลูกละ 234เหรียญ
อัตราเฉลี่ย ครั้งละ 3 ลูก
ให้ XP 25 
 
สูตรการทำอาหาร
 
น้ำมะนาวเชอร์รี่
ราคา 5720 เหรียญ LV31
น้ำผสมมะนาว 1
ลูกเชอร์รี่4
 
คอบเบลอร์เชอร์รี
ราคา 3650 เหรียญ LV34
แป้งไรย์2
ลูกเชอร์รี่6

FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร

ต้นเกรปฟรุต LV35
ราคาขายลูกละ 292เหรียญ
อัตราเฉลี่ย ครั้งละ 3 ลูก
ให้ XP 37 
 
สูตรการทำอาหาร
 
สลัดรสเปรี้ยว
ราคา 6820 เหรียญ LV37
ลูกส้ม 20
เกรปฟรุต14
FarmVille2 สูตรต้นไม้ ทำขนมขาย ผสมอาหาร
ต้นวอลนัท LV39
ราคาขายลูกละ 255เหรียญ
 
สูตรการทำอาหาร
 
แป้มผสมวอลนัท 
LV39
ลูกวอลนัท8
แป้มผสมข้าวไรย์1
 
แป้มผสมข้าวไรย์
LV39
แป้งไรย์1
ไข่ไก่15
 
สโคนเคลือบวอลนัท
ราคา 5720เหรียญ LV39
แป้มผสมวอลนัท 1
น้ำตาล3

ขอบคุณข้อมูลจาก http://farmville2.wikia.com
FarmVille2 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว FarmVille2 ปลูกต้นไม้ ราคาสูตรทำขนมขายผสมอาหาร
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.