รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city การหาทอง Gold จากมังกรที่ให้อัตรา gold ต่อนาที สูงๆ

Dragon city การหาทอง Gold จากมังกรที่ให้อัตรา gold ต่อนาที สูงๆ

**** เข้าไปเล่น Dragon City *****

รายชื่อมังกรที่มีอัตรา การจ่ายทองสูงเหมาะ กับการใช้ปั้ม Gold อันนี้เป็นการแสดงอัตราการจ่ายทองที่ LV 10 นะครับ แต่ถ้าใช้จริงยิ่ง LV สูงอัตราการจ่ายทองก็จะสูงตามไปด้วย และยิ่งมี Crystal สายต่างๆ เพิ่มไปอีกจะได้ปริมาณทองที่สูงมากครับ ส่วนตัวอื่นที่ไม่ได้ทีรายชื่อในนี้คือ ให้ Gold ต่ำกว่า 84 gold ต่อนาที ครับ

อัตราการจ่ายทองของมังกร ที่ LV 10 Gold / นาที 

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

Laser Dragon

84 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

Coral Dragon

84 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

Gummy Dragon

84 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

Tropical Dragon

84 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

Hedgehog Dragon

94 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

Armadillo Dragon

95 gold ต่อ นาที่

 

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

Poo Dragon

105 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

star Dragon

105 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

Terra Dragon

126 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว

Pure Terra Dragon

137 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

Wind Dragon

274 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว

Pure Flame Dragon

274 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Nature ธาตุต่างๆ ทุกตัว

Pure Nature Dragon

274 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Sea ธาตุต่างๆ ทุกตัว

Pure Sea Dragon

274 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

Crystal Dragon

347 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

Mirror Dragon

347 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว

Pure Electric Dragon

347 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว

Pure Metal Dragon

347 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว

Pure Ice Dragon

347 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

Legendary Dragon

420 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

Pure Dragon

420 gold ต่อ นาที่

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว

Pure Dark Dragon

420 gold ต่อ นาที่
   

 
Dragon city / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon city การหาทอง Gold จากมังกรที่ให้อัตรา gold ต่อนาที สูงๆ
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.