รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city เผยเควสต่างๆ และ item รับมังกร ในกิจกรรม Western Island

Dragon city เผยเควสต่างๆ และ item รับมังกร ในกิจกรรม Western Island

Dragon city เผยเควสต่างๆ และ item รับมังกร ในกิจกรรม Western Island 

Dragon city เผยเควสต่างๆ และ item รับมังกร ในกิจกรรม Western Island ซึ่งในกิจกรรมนี้เราจะได้รับ Western Habitat, Gold Rush Dragon, Apache Dragon และ Sheriff Dragon ระยะเวลา จะสิ้นสุนประมาณวันที่ 15 สิงหาคม

Dragon city เผยเควสต่างๆ และ item รับมังกร ในกิจกรรม Western Island

ข้อมูล item เควสต่างๆ ที่ต้องใช้ในการผ่านเควส (อ้างอิงตาม Version มือถือ)

1.ทอง : ใช้ทองในการปลด Lock มาน้อยขึ้นอยู่กับจำนวน Lv ของเรา

2. Food : ใช้ผลไม้ในการปลด Lock มาน้อยขึ้นอยู่กับจำนวน Lv ของเรา

3. Dynamite (ระเบิด): ได้รับจากการเอาชนะ การต่อสู้ใน Western Guardians

4. Cowboy Hats (หมวดคาวบอย) : ได้รับจากการเอาชนะในการต่อสู้ Combat World Fights

5. ตราดาว : ได้รับเมื่อกดปุ่ม Collect สามารถกดได้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

6. กระสุนปืน : ได้รับจากการผสมมังกร แล้วกดฟักตัว

 

ตารางการต่อสู้ Battle Map ของ Western Island (อ้างอิงตาม Version มือถือ)

Dragon city เผยเควสต่างๆ และ item รับมังกร ในกิจกรรม Western Island

 

 

Dragon city เผยเควสต่างๆ และ item รับมังกร ในกิจกรรม Western Island

เควส 1 (อ้างอิงตาม Version มือถือ)

 

 

Dragon city เผยเควสต่างๆ และ item รับมังกร ในกิจกรรม Western Island

เควส2 (อ้างอิงตาม Version มือถือ)

 

Dragon city เผยเควสต่างๆ และ item รับมังกร ในกิจกรรม Western Island

เควส 3 (อ้างอิงตาม Version มือถือ)

 

ข้อมูลมังกรทั้ง 3 ที่ได้จากการทำเควส

Dragon city เผยเควสต่างๆ และ item รับมังกร ในกิจกรรม Western Island

Gold Rush Dragon (terra + Flame)

 

Dragon city เผยเควสต่างๆ และ item รับมังกร ในกิจกรรม Western Island

Apache Dragon ( Sea + Terra) 

 

Dragon city เผยเควสต่างๆ และ item รับมังกร ในกิจกรรม Western Island

Sheriff Dragon ( Terra + Nature )
Dragon city 2014_02 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon city เผยเควสต่างๆ และ item รับมังกร ในกิจกรรม Western Island
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.