รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon City ข้อมูล สูตรผสม มังกร Deep Red Dragon

Dragon City ข้อมูล สูตรผสม มังกร Deep Red Dragon

Dragon City ข้อมูล สูตรผสม มังกร Deep Red Dragon

**** ไปเล่น Dragon City ***** 

ชื่อมังกร : Deep Red Dragon

ธาตุ : Flame ( ไฟ ) + Metal ( เหล็ก ) + Dark ( ความมืด )

การผสม : ใช้ตึก Breeding Sanctuary Lv 1  ผสมมังกร ระหว่าง มังกร  Steampunk Dargon กับ มังกร  Dark Fire Dargon

ระยะเวลาฟักไข่ : 16 ชั่วโมง

ความสามารถในการโจมตี : โจมตีด้วยธาตุ Flame โจมตีธาตุ Sea และ ice แรงขึ้น 2 เท่า / โจมตีด้วยธาตุ Metal โจมตีธาตุ Terra และ ice แรงขึ้น 2 เท่า / โจมตีด้วยธาตุ Drak โจมตีธาตุ Metal และ Light แรงขึ้น 2 เท่า

ความสามารถในการป้องกัน : Light

ความแรงในการโจมตี : อยู่ในระดับค่อนข้างสูง skill : Judo Kick, Nuclear Hit, Life Drain และ Nail Rain

Dragon City ข้อมูล สูตรผสม มังกร Deep Red Dragon

ใช้ตึก Breeding Sanctuary Lv 1 Steampunk Dargon + Dark Fire Dargon
Dragon city 2014_01 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon City ข้อมูล สูตรผสม มังกร Deep Red Dragon
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.