รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city ข้อมูล Heart Dragon มังกรกรหัวใจ


Dragon city ข้อมูล Heart Dragon มังกรกรหัวใจ

Dragon city ข้อมูล Heart Dragon มังกรกรหัวใจ

เป็นมังกรธาตุ Flame + Light
 
ได้มาจากซื้อ ที่ Shop
 
ระยะเวลาฟักไข่ : 16 ชั่วโมง
 
ความสามารถในการโจมตีติด Critical Damage : โจมตีธาตุ Ice, Sea, Electric และ Drak

ความเสียหาจากการโดนโจมตี : โดนโจมตีด้วยธาตุ Sea และ  Electric เสีย Hp 2 เท่า
 
ความสามารถในการป้องกัน : ป้องกันธาตุ Light
 
ค่า Hp : ที่ LV 10 ค่า HPเท่ากับ 4,295
 
ความแรงในการโจมตี : อยู่ในระดับสูงมี skill  Punch, Flaming Arrows, Judo Kick และ Light Prismกิจกรรม Dragon city 2014_01 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon city ข้อมูล Heart Dragon มังกรกรหัวใจ
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.