รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city ตารางชนะธาตุ ต่อสู้มังกรในกิจกรรม Dinosaur Mision

Dragon city ตารางชนะธาตุ ต่อสู้มังกรในกิจกรรม Dinosaur Mision

Dragon city ตารางชนะธาตุ ต่อสู้มังกรในกิจกรรม Dinosaur Mision

Dragoncity กิจกรรม Dinosaur Mision  ซึ่งภายในกิจกรรม เราต้องทำเควส สะสม item ต่างๆ เพื่อเอามาแรกรับมังกร 2 ตัวด้วยกันคือT-Rex Dragon และ Brontosaurus Dragon  ในส่วนของการสะสม การต้อสู้ Battle HERE เราต้องเข้าฉากต่อสู้พิเศษ ของกิจกรรม ซึ่งในฉากต่อสู้นั้น เราต้องต่อสู้มังกร แบบ PVP ตัวๆ และมังกรที่เราต้องสู้นั้นโหด ทุกตัวครับ ถ้าเราจะเอาชนะได้ก็ต้องใช้การเอาชนะธาตุเท่านั้นครับ 

Dragon city ตารางชนะธาตุ ต่อสู้มังกรในกิจกรรม Dinosaur Mision
Dragon city Dinosaur Mision / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon city ตารางชนะธาตุ ต่อสู้มังกรในกิจกรรม Dinosaur Mision
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.