รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city ข้อมูล Deus Pet Dragon มังกรสัตว์เลี้ยง


Dragon city ข้อมูล Deus Pet Dragon มังกรสัตว์เลี้ยง

Dragon city ข้อมูล Deus Pet Dragon มังกรสัตว์เลี้ยง

เป็นมังกรธาตุ Terra + Flame
 
ได้มาจากกิจกรรม ขายพร้อมชุด New Starter Pack (  ขายเฉพาะผู้เล่นใหม่เท่านั้น )
 
ระยะเวลาฟักไข่ : 1 นาที
 
ความสามารถในการโจมตีติด Critical Damage : โจมตีธาตุ Nature, Dark, Sea และ Ice

ความเสียหาจากการโดนโจมตี : โดนโจมตีด้วยธาตุ Metal และ  War เสีย Hp 2 เท่า
 
ความสามารถในการป้องกัน : ป้องกันธาตุ Electric
 
ค่า Hp : ที่ LV 10 ค่า HPเท่ากับ 4,295
 
ความแรงในการโจมตี : อยู่ในระดับสูงมี skill  Flying Kick, Earthquake, Flaming Arrows และ Meteor Shower
 
 
Dragon city ข้อมูล Deus Pet Dragon มังกรสัตว์เลี้ยง
 กิจกรรม Dragon city 2013_07 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon city ข้อมูล Deus Pet Dragon มังกรสัตว์เลี้ยง
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.