รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city ข้อมูล Chimera Dragon มังกรคิมีร่า สัตว์ในตำนาน

Dragon city ข้อมูล Chimera Dragon มังกรคิมีร่า สัตว์ในตำนาน

Dragon city ข้อมูล Chimera Dragon มังกรคิมีร่า สัตว์ในตำนาน

เป็นมังกรธาตุ Flame + Iight
 
ได้มาจากกิจกรรม ขายลดราคา วันที่ 14 ม.ค.56
 
ระยะเวลาฟักไข่ : 16 ชั่วโมง
 
ความสามารถในการโจมตีติด Critical Damage : โจมตีธาตุ Sea, Ice, Electric และ Dark

ความเสียหาจากการโดนโจมตี : โดนโจมตีด้วยธาตุ Sea และ  Electric เสีย Hp 2 เท่า
 
ความสามารถในการป้องกัน : ป้องกันธาตุ Light
 
ค่า Hp : ที่ LV 10 ค่า HPเท่ากับ 4,295
 
ความแรงในการโจมตี : อยู่ในระดับสูงมี skill  Flying Kick, Nuclear Hit, Head Butt และ Light Prismกิจกรรม Dragon city 2013_07 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon city ข้อมูล Chimera Dragon มังกรคิมีร่า สัตว์ในตำนาน
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.