รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats hero BLASTER ทั้งหมด

Marvel Avengers-Alliance Hero สาย BLASTER มีดังต่อไปนี้ CABLEDR.STRANGEHUMAN TORCHIRON MANPHOENIXSCARLET WITCHSTORM

***** ไปเล่น Marvel Avengers-Allianc ***** Click

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats 

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats IRON-MAN

IRON-MAN

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats IRON-MAN
HEALTH เพิ่มค่าหลอดเลือด HP
 
STAMINA เพิ่มค่าหลอด stamina ใช้ในการใช้ skill ต่างๆ
 
DEFENSE ลดอัดตรา ความเสียหาย
 
ACCURACY โอกาสการติด Critical และความแม่ยำ
 
EVASION โอกาสในการหลบหลีก
Repulsor Ray 
ใช้ STAMINA 16
โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย โจมตี 2 ครั้ง
Damage 28-34 
HIT 88% / CRITICAL 11%
 
Missile Barrage 
ปลด Lock ที่ LVL 2
ใช้ STAMINA 28
โจมตีศัตรูทุกตัว 
Damage 14-16
HIT 88% / CRITICAL 11%
ติดสถานะ Burning 2 รอบTurn
มีโอกาส 35% ที่ศัตรูจะได้รับความเสียหายทุกครั้ง อัตราป้องกันลดลง 
 
Deflector Shield
ปลด Lock ที่ LVL 6
ใช้ STAMINA 11
โล่ป้องกัน ระยะใช้  2 รอบTurn
ป้องกัน Damage และป้องกันการติด Stun 
 
Unibeam
ปลด Lock ที่ LVL 9
ใช้ STAMINA 35
โจมตีศัตรู 1เป้าหมาย
Damage 27-33
HIT 88% / CRITICAL 11%
โจมตีแบบ Critical สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง
 

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats DR.STRANGE

DR.STRANGE

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats IRON-MAN
HEALTH เพิ่มค่าหลอดเลือด HP
 
STAMINA เพิ่มค่าหลอด stamina ใช้ในการใช้ skill ต่างๆ
 
DEFENSE ลดอัดตรา ความเสียหาย
 
ACCURACY โอกาสการติด Critical และความแม่ยำ
 
EVASION โอกาสในการหลบหลีก
Bolts of Balthakk 
ใช้ STAMINA 21
โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย
Damage 35-42 
HIT 95% / CRITICAL 23%
.เพิ่ม stamina ทุก Turn
 
Teresing Boost 
ปลด Lock ที่ LVL 2
ใช้ STAMINA 25
.พันธมิตรทุกคน พื้นฟู HP
 
Vapors of Valtarr
ปลด Lock ที่ LVL 6
ใช้ STAMINA 42
โจมตีศัตรูทุกตัว
Damage 12-15 
HIT 100% / CRITICAL 24%
.โจมตีโดนเป้าหมาย 100%
.ได้รับความเสียหายเวทมนตร์ 2 รอบ turn
 
Shied of the Seraphim
ปลด Lock ที่ LVL 9
ใช้ STAMINA 28
 พันธมิตร 1เป้าหมาย Cooldown 2 รอบ Turn
.ดูซับ Damage ความเสียหายต่างๆ

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats HUMAN TORCH

HUMAN TORCH

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats IRON-MAN
HEALTH เพิ่มค่าหลอดเลือด HP
 
STAMINA เพิ่มค่าหลอด stamina ใช้ในการใช้ skill ต่างๆ
 
DEFENSE ลดอัดตรา ความเสียหาย
 
ACCURACY โอกาสการติด Critical และความแม่ยำ
 
EVASION โอกาสในการหลบหลีก
Flame Stream
ใช้ STAMINA 21
โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย
Damage 35-40 
HIT 81% / CRITICAL 6%
ติดสถานะ Burning 2 รอบ Turn
.สร้างความเสียหายทุก Turn
.ค่า Defense ถูกลดลง
.ยกเลิกการถูกแช่แข็ง
 
Fireball 
ปลด Lock ที่ LVL 2
ใช้ STAMINA 28
โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย
Damage 50-60 
HIT 97% / CRITICAL 0%
.โจมตีเป้าหมาย ด้วยการเผาไหม้ สร้าง Damage Critical อย่างรุนแรง
 
Ring of Fire
ปลด Lock ที่ LVL 6
ใช้ STAMINA 16
โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย / โจมตี 4 ครั้ง
Damage 36-44 
HIT 81% / CRITICAL 6%
สร้างความเสียหายจาก ไฟไหม้ ด้วยการโจมตี ระยะประชิด 1 รอบTurn
 
Nova Blast
ปลด Lock ที่ LVL 9
ใช้ STAMINA 56
Damage 27-33 
HIT 100% / CRITICAL 100%
โจมตีทั้งหมดในฉาก
โจมตีด้วย CRITICAL ไม่สามารถป้องกันได้
ถ้าอัตราเลือดต่ำ จะถูก Damage อย่างรุนแรง
 

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats PHOENIX

PHOENIX

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats IRON-MAN
HEALTH เพิ่มค่าหลอดเลือด HP
 
STAMINA เพิ่มค่าหลอด stamina ใช้ในการใช้ skill ต่างๆ
 
DEFENSE ลดอัดตรา ความเสียหาย
 
ACCURACY โอกาสการติด Critical และความแม่ยำ
 
EVASION โอกาสในการหลบหลีก
Psi-blast
ใช้ STAMINA 21
โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย
Damage 30-36 
HIT 92% / CRITICAL 16%
ไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้
สร้างความเสียหาย พิเศษกับเป้าหมายที่มีภูมิคุ้มกัน การโจมตีทางจิต
 
Telekinesis
ปลด Lock ที่ LVL 2
ใช้ STAMINA 28
โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย
Damage 26-39 
HIT 81% / CRITICAL 10%
Cooldown 2 รอบ Turn
.ศัตรูมีโอกาสติด Stun 60%
 
Mind Link
ปลด Lock ที่ LVL 6
ใช้ STAMINA 21
พันธมิตร 1 เป้าหมาย
ป้องกันพันธมิตร 1 เป้าหมาย 3 รอบTurn
เพิ่มโอกาสการติด Critical และความแม่ยำ 25%
 
Phoenix Fire
ปลด Lock ที่ LVL 9
ใช้ STAMINA 56
โจมตีศัตรูทุกตัว
Damage 34-54 
HIT 100% / CRITICAL 18%
Cooldown 3 รอบ Turn
.ไม่สามารถป้องกัน การโจมตี ได้สร้างความเสียหาย พิเศษกับเป้าหมายที่มีภูมิคุ้มกัน การโจมตีทางจิต
.ลบ สถานะ ต่างๆ ให้พันธมิตร
.ลบสถานะเพิ่มความสามารถต่างๆ ของศัตรู และติดสถานะสร้างความเสียหาย 2 รอบ turn

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats STORM

STORM

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats IRON-MAN
HEALTH เพิ่มค่าหลอดเลือด HP
 
STAMINA เพิ่มค่าหลอด stamina ใช้ในการใช้ skill ต่างๆ
 
DEFENSE ลดอัดตรา ความเสียหาย
 
ACCURACY โอกาสการติด Critical และความแม่ยำ
 
EVASION โอกาสในการหลบหลีก
Lightning
ใช้ STAMINA 16
โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย
Damage 22-26 
HIT 88% / CRITICAL 11%
โจมตีด้วยพลังสาย ฟ้า มีโอกาสที่ กระจายความเสียหาย ไปยังเป้าหมายข้างเคียง
 
Protective Shroud
ปลด Lock ที่ LVL 2
ใช้ STAMINA 14
พันธมิตรทุกคน / Cooldown 4 รอบ Turn
.ปกป้องการโจมตีเป้าหมายแบบ เดียวด้วยพลังลมพายุ 2 รอบ turn
 
Blizzard
ปลด Lock ที่ LVL 6
ใช้ STAMINA 28
โจมตีศัตรูทุกตัว
Damage 35-42 
HIT 100% / CRITICAL 5%
.ไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้
.เพิ่มความเสียหาย ด้วยการโจมตี จากStorm
.ได้รับความเสียหาทุก turn
 
Tornado
ปลด Lock ที่ LVL 9
ใช้ STAMINA 42
โจมตีศัตรูทุกตัว
Damage 30-36 
HIT 100% / CRITICAL 40%
Cooldown 4 รอบ Turn
.ไม่สามารถป้องกัน การโจมตี ได้
.เพิ่ม โอกาสติด CRITICAL
.refreshes การป้องกันด้วย skill Protective Shroud
.สร้างกำแพงลม ช่วยพันธมิตร ดูดซับความเสียหายจากการโจมตี

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats SCARLET WITCH

SCARLET WITCH

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats IRON-MAN
HEALTH เพิ่มค่าหลอดเลือด HP
 
STAMINA เพิ่มค่าหลอด stamina ใช้ในการใช้ skill ต่างๆ
 
DEFENSE ลดอัดตรา ความเสียหาย
 
ACCURACY โอกาสการติด Critical และความแม่ยำ
 
EVASION โอกาสในการหลบหลีก
Hex Spheres
ใช้ STAMINA 14
โจมตีศัตรูทุกตัว
Damage 16-16 
HIT 92% / CRITICAL 16%
ศัตรูติดสถานะ Hexed 2 รอบ Turn มีโอกาสที่การโจมตีจะถูกสวนกลับ  
 
Arcane Blast
ปลด Lock ที่ LVL 2
ใช้ STAMINA 35
โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย
Damage 37-44 
HIT 92% / CRITICAL 16%
.สุ่มสร้าง Damage ความเสียหายให้กับเป้าหมาย
 
Chaos Shield
ปลด Lock ที่ LVL 6
ใช้ STAMINA 21
พันธมิตรทุกคน / Cooldown 3 รอบ turn
.มีโอกาสที่ การโจมตีครั้งต่อไป จะได้รับการฟื้นฟู เลือด แทนทำให้เกิดความเสียหาย
 
Probability Field
ปลด Lock ที่ LVL 9
ใช้ STAMINA 29
มีผลกับทุกเป้าหมายในจอ
Cooldown 3 รอบ Turn
Does not trigger most status effects
สุ่มการได้รับสถานะ ทุกเป้าหมาย ทั้งฝ่ายศัตรูและ พันธมิตร

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats CABLE

CABLE

Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats IRON-MAN
HEALTH เพิ่มค่าหลอดเลือด HP
 
STAMINA เพิ่มค่าหลอด stamina ใช้ในการใช้ skill ต่างๆ
 
DEFENSE ลดอัดตรา ความเสียหาย
 
ACCURACY โอกาสการติด Critical และความแม่ยำ
 
EVASION โอกาสในการหลบหลีก
Plasma Rifle
ใช้ STAMINA 35
โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย
Damage 36-44 
HIT 88% / CRITICAL 11%
ละเว้นผลจาก effect ต่างๆ
 
Bodyslide
ปลด Lock ที่ LVL 2
ใช้ STAMINA 28
โจมตีศัตรูทุกตัว
Damage 16-20 / โจมตี 4 ครั้ง 
HIT 74% / CRITICAL 9%
.ทำให้ศัตรูลดความแม่ยำในการโจมตี
.ทำให้สามารถหลบหลีกการโจมตีได้ 2 เป้าหมาย
 
Askani Arts
ปลด Lock ที่ LVL 6
ใช้ STAMINA 21
Damage 20-24 
โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย / โจมตี 2 ครั้ง
HIT 93% / CRITICAL 19%
.ลดความเสียหาย ในการโจมตีครั้งต่อไป
.ลบการป้องกัน และ Counter-Attack
 
Temporal Shift
ปลด Lock ที่ LVL 9
ใช้ STAMINA 30
พันธมิตร 1 เป้าหมาย
Cooldown 2 รอบ Turn
.โจมตีเร็วขึ้น free 1 turn
.ไม่เป็นเป้าหมายในการโจมตี
     

เรียบเรียงข้อมูลโดย :appgamed.com




Marvel Avengers-Alliance / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Marvel Avengers-Alliance ข้อมูล skill stats hero BLASTER ทั้งหมด
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.