รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city ข้อมูล Big Hat Dragon มังกรหมวกใหญ่

Dragon city ข้อมูล Big Hat Dragon มังกรหมวกใหญ่

Dragon city ข้อมูล Big Hat Dragon มังกรหมวกใหญ่

เป็นมังกรธาตุ Electric + Ice
 
ได้มาจากกิจกรรม Wonder Island
 
ระยะเวลาฟักไข่ : 16 ชั่วโมง
 
ความสามารถในการโจมตีติด Critical Damage : โจมตีธาตุ Flame, Metal, Nature และ War

ความเสียหาจากการโดนโจมตี : โดนโจมตีด้วยธาตุ Sea และ  Light เสีย Hp 2 เท่า
 
ความสามารถในการป้องกัน : ป้องกันธาตุ Metal
 
ค่า Hp : ที่ LV 10 ค่า HPเท่ากับ 4,295
 
ความแรงในการโจมตี : อยู่ในระดับสูงมี skill  Stunning Hit, Electric Shock, Head Butt และ Ice Spikesกิจกรรม Dragon city 2013_07 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon city ข้อมูล Big Hat Dragon มังกรหมวกใหญ่
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.