รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city ข้อมูล Giant Wings Dragon มังกรบินปีกใหญ่

Dragon city ข้อมูล Giant Wings Dragon มังกรบินปีกใหญ่

Dragon city ข้อมูล Giant Wings Dragon มังกรบินปีกใหญ่

**** ไปเล่น Dragon City ***** 

 
เป็นมังกรธาตุ Flame + Terra + Ice
 
ระยะเวลาฟักไข่ : 16 ชั่วโมง
 
ความสามารถในการโจมตีติด Critical Damage : โจมตีธาตุ Sea, Ice, Nature, War และ Dark

ความเสียหาจากการโดนโจมตี : โดนโจมตีด้วยธาตุ Sea และ  Eletric เสีย Hp 2 เท่า
 
ความสามารถในการป้องกัน : ป้องกันธาตุ Light
 
ค่า Hp : ที่ LV 10 ค่า HPเท่ากับ 4,295
 
ความแรงในการโจมตี : อยู่ในระดับสูงมี skill  Hard Charge, Flaming Arrows, Meteor Shower และ Ice Spikesกิจกรรม Dragon city 2013_07 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon city ข้อมูล Giant Wings Dragon มังกรบินปีกใหญ่
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.