รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragoncity ข้อมูล SnowMan Dragon มังกรสโนว์แมน

Dragoncity ข้อมูล SnowMan Dragon มังกรสโนว์แมน

Dragoncity ข้อมูล SnowMan Dragon มังกรสโนว์แมน 

**** ไปเล่น Dragon City ***** 

 
เป็นมังกรธาตุ Ice + Nature
 
ระยะเวลาฟักไข่ : 16 ชั่วโมง
 
ความสามารถในการโจมตีติด Critical Damage : โจมตีธาตุ War, Nature , Light, และ Dark

ความเสียหาจากการโดนโจมตี : โดนโจมตีด้วยธาตุ Flame และ Metal เสีย Hp 2 เท่า
 
ความสามารถในการป้องกัน : ป้องกันธาตุ War
 
ค่า Hp : ที่ LV 10 ค่า HPเท่ากับ 4,295
 
ความแรงในการโจมตี : อยู่ในระดับสูงมี skill  Hard Charge, Snow Storm, Head Butt และ Stitching Roots กิจกรรม Dragon city 2013_06 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragoncity ข้อมูล SnowMan Dragon มังกรสโนว์แมน
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.