รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragoncity ข้อมูล Black Knight Dragon และ White Knight Dragon

Dragoncity ข้อมูล Black Knight Dragon และ White Knight Dragon

**** ไปเล่น Dragon City ***** 

Dragoncity ข้อมูล Black Knight Dragon และ White Knight Dragon

Black Knight Dragon
 
เป็นมังกรธาตุ Flame + Dark
 
ระยะเวลาฟักไข่ : 16 ชั่วโมง
 
ความสามารถในการโจมตี : โจมตีธาตุ Light,  Metal, Sea และ Ice

ความเสียหาจากการโดนโจมตี : โดนโจมตีด้วยธาตุ Nature, Light และ Terraเสีย Hp 2 เท่า
 
ความสามารถในการป้องกัน : ป้องกันธาตุ Ice
 
ค่า Hp : ที่ LV 10 ค่า HPเท่ากับ 4,295
 
ความแรงในการโจมตี : อยู่ในระดับสูงมี skill  Hard Charge, Life Drain, Stunning Hit และ Lava Balls
 
 
 
 

Dragoncity ข้อมูล Black Knight Dragon และ White Knight Dragon

White Knight Dragon
 
เป็นมังกรธาตุ Terra + Light
 
ระยะเวลาฟักไข่ : 16 ชั่วโมง
 
ความสามารถในการโจมตี : โจมตีธาตุ Dark, Nature และ electric

ความเสียหาจากการโดนโจมตี : โดนโจมตีด้วยธาตุ Dark และ Natureเสีย Hp 2 เท่า
 
ค่า Hp : ที่ LV 10 ค่า HPเท่ากับ 4,295
 
ความแรงในการโจมตี : อยู่ในระดับสูงมี skill Stunning Hit, Light Sword, Hard Charge และ Earthquake
 Dragon city กิจกรรม CASTLE ISLAND / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragoncity ข้อมูล Black Knight Dragon และ White Knight Dragon
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.