รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Monster Legends สูตรผสม Legendary ทุกตัว Breeding ไข่ Legendary

Monster Legends สูตรผสม Legendary ทุกตัว Breeding ไข่ Legendary

***** ไป เล่น ( Monster Legends ) Click *****

Monster Legends ตารางผสม Monster ระดับสูง  Legendary ซึ่ง Monters ระดับ Legendary นั้นเป็น Monters ที่ผสมยากมากครับ แต่เก่งมีความสามารถสูง โอกาสติดจะต่ำ และ Legendary นั้นจะต้องอยู่ที่ Legendary Habitat ซึ่งมี ราคาแพงมาก 5 M เพราะฉะนั้น เราต้องมีเงินจำนวนมาก พอที่จะซื้อ Legendary Habitat  ด้วยครับ


**** อ่าน สูตรผสม Monster Legends ชุด 1 Click****
**** อ่าน สูตรผสม Monster Legends ชุด 2 Click****

Legendary  สูตรผสมมีดังต่อไปนี้

Legendary Monters ข้อมูล สูตรผสม

Monster Legends สูตรผสม Legendary ทุกตัว Breeding ไข่ Legendary

Archknight

ธาตุ  

Legendary + Light

ระดับ Legendary

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill+Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Duchess + Skipples

เวลาผสม 48 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Legendary ทุกตัว Breeding ไข่ Legendary

Goldfifld

ธาตุ  

Legendary + Magic

ระดับ Legendary

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill+Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Erpham + Elemental

เวลาผสม 48 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Legendary ทุกตัว Breeding ไข่ Legendary

Lord of the atlants

ธาตุ  

Legendary + Water

ระดับ Legendary

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill+Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Rabidex + Razfeesh

เวลาผสม 48 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Legendary ทุกตัว Breeding ไข่ Legendary

Nebotus

ธาตุ  

Legendary + Dark

ระดับ Legendary

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill+Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Fayemelina + Fliploch (สูตรยังไม่ได้รับการยืนยัน)

เวลาผสม 48 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Legendary ทุกตัว Breeding ไข่ Legendary

Nemestrinus

ธาตุ  

Legendary + Nature

ระดับ Legendary

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill+Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Scorchpeg + Electrex

เวลาผสม 48 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Legendary ทุกตัว Breeding ไข่ Legendary

Rockantium

ธาตุ  

Legendary + Earth

ระดับ Legendary

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill+Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Terracrank + Musu

เวลาผสม 48 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Legendary ทุกตัว Breeding ไข่ Legendary

Thorder

ธาตุ  

Legendary + Thunder

ระดับ Legendary

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill+Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Rabidex + Skipples

เวลาผสม 48 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Legendary ทุกตัว Breeding ไข่ Legendary

Vadamaga

ธาตุ  

Legendary + Fire

ระดับ Legendary

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill+Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Duchess + Scorchpeg

เวลาผสม 48 ชั่วโมง

**** อ่าน สูตรผสม Monster Legends ชุด 1 Click****
**** อ่าน สูตรผสม Monster Legends ชุด 2 Click****
Monster Legends / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Monster Legends สูตรผสม Legendary ทุกตัว Breeding ไข่ Legendary
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.