รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Monster Legends สูตรผสม Monster และ ไข่ Monster ชุด 2

Monster Legends สูตรผสม Monster และ ไข่ Monster ชุด 2

***** ไป เล่น ( Monster Legends ) Click *****

Monster Legends ตารางผสม Monster ธาตุ และ Skill โดยชุดที่ 2 นี้จะเป็น Monters ระดับพื้นๆ ก่อนครับ ระดับยาก จะมาให้ดูกันในชุดต่อไปครับ ในตารางนี้จะมีข้อมูลชื่อ และ Skill ต่างที่จะเริ่ม Up date ให้อยู่ตลอดนะครับ เข้ามาดูและติดตามกัยได้ครับ

 

**** อ่าน สูตรผสม Monster Legends ชุด 1 Click****

**** อ่านสูตรผสม Monster ระดับ Legends Click ****

Monters ธาตุ และ Skill สูตรผสม

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Genie

ธาตุ Magic

ระดับ Common

ซื้อ ที่ shop

เวลาฟัก 16 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Djinn

ธาตุ Magic + Fire

ระดับ Rare

Firesaur + Genie

ผสม Magic + ผสม Fire

เวลาฟัก 17 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Terracrank

ธาตุ Magic + Earth

ระดับ Epic

Gastosquish + Djinn
Firekong + Pyrook
Gigram + Raydex

ผสม Magic + ผสม Earth

เวลาฟัก 27 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Dolphchamp

ธาตุ Magic + Water

ระดับ Uncommon

Mersnake + Genie

ผสม Magic + ผสม Water

เวลาฟัก 13 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Pandalf

ธาตุ Magic + Nature

ระดับ Epic

Treezard+ Genie

ผสม Magic + ผสม Nature

เวลาฟัก 27 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Raydex

ธาตุ Magic + Thunder

ระดับ Uncommon

Thunder eagle+ Genie

ผสม Magic + ผสม Thunder

เวลาฟัก 13 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Haze

ธาตุ Magic + Dark

ระดับ Rare

Tyrannoking + Genie

ผสม Magic + ผสม Dark

เวลาฟัก 17 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Pyrook

ธาตุ Magic + Fire

ระดับ Uncommon

จุดเด่น 

Burning Cinders โจมตี และเผาไหมศัตรู 2 turn

ท่าไม้ตาย Kamikaze ระเบิดตัวเองตายพร้อมศัตรู

Firesaur + Genie

ผสม Magic + ผสม Fire

เวลาฟัก 13 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Duchess

ธาตุ Magic + Earth

ระดับ Epic

Gastosquish + Djinn
Firekong + Pyrook
Gigram + Raydex

ผสม Magic + ผสม Earth

เวลาฟัก 27 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Octocrush

ธาตุ Magic + Water

ระดับ Rare

Mersnake + Genie

ผสม Magic + ผสม Water

เวลาฟัก 17 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Bloomskips

ธาตุ Magic + Nature

ระดับ Uncommon

Treezard+ Genie

ผสม Magic + ผสม Nature

เวลาฟัก 13 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Sparkwedge

ธาตุ Magic + Thunder

ระดับ Rare

Thunder eagle+ Genie

ผสม Magic + ผสม Thunder

เวลาฟัก 17 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Giragast

ธาตุ Magic + Dark

ระดับ Uncommon

Tyrannoking + Genie

ผสม Magic + ผสม Dark

เวลาฟัก 17 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Light Spirit

ธาตุ Light

ระดับ Common

 

Skipples+Scorchpeg  
Rudicius+Vixsun  
Pelitwirl+Blesstle
ผสม Light + ผสม Light
 
เวลาฟัก 21 ชั่วโมง
 

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Blesstle

ธาตุ Light + Water

ระดับ Uncommon

Light Spirit+Turtle
Vapwhir+Light Spirit
Fayemelina+Turtle
Turtle+Skipples
ผสม Light + ผสม Water
 
เวลาฟัก 16 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Fayemelina

ธาตุ Light + Dark

ระดับ Epic

Scorchpeg+Tyrannoking
Vixsun+Tyrannoking
Dendrosaur+Skipples
Flickie+Flawless
ผสม Light + ผสม Dark
 
เวลาฟัก 35 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Flawless

ธาตุ Light + Magic

ระดับ Uncommon

Light Spirit+Genie
Djinn+Light Spirit
Goldcore+Genie
Light Sphinx+Genie
ผสม Light + ผสม Magic
 
เวลาฟัก 16 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Goldcore

ธาตุ Light + Earth

ระดับ Epic

Gorilla+Light Spirit
Raane+Gorilla
Succuba+Gorilla
Light Spirit+Obsidia
ผสม Light + ผสม Earth
 
เวลาฟัก 35 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Light Sphinx

ธาตุ Light + Earth

ระดับ Uncommon

Gorilla+Light Spirit
Raane+Gorilla
Succuba+Gorilla
Light Spirit+Obsidia
ผสม Light + ผสม Earth
 
เวลาฟัก 16 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Pelitwirl

ธาตุ Light + Thunder

ระดับ Uncommon

Thunder Eagle+Light Spirit
Thunder Eagle+Vixsun
Thunder Eagle+Light Sphinx
ผสม Light + ผสม Thunder
 
เวลาฟัก 16 ชั่วโมง
 

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Pulseprism

ธาตุ Light + Thunder

ระดับ Rare

Thunder Eagle+Light Spirit
Thunder Eagle+Vixsun
Thunder Eagle+Light Sphinx
ผสม Light + ผสม Thunder
 
เวลาฟัก 21 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Raane

ธาตุ Light + Water

ระดับ Rare

Light Spirit+Turtle
Vapwhir+Light Spirit
Fayemelina+Turtle
Turtle+Skipples
ผสม Light + ผสม Water
 
เวลาฟัก 21 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Rudicius

ธาตุ Light + Nature

ระดับ Rare

Treezard+Light Spiri
Light Spiri+Firanda
Light Spiri+Pandaken
Treezard+Skipples
ผสม Light + ผสม Nature
 
เวลาฟัก 21 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Scorchpeg

ธาตุ Light + Fire

ระดับ Epic

Skipples+Skipples
Flickie+Pulseprism
Pyrook+Rudicius
ผสม Light + ผสม Fire
 
เวลาฟัก 35 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Skipples

ธาตุ Light + Fire

ระดับ Epic

Scorchpeg+Scorchpeg
Flickie+Pulseprism
Pyrook+Rudicius
ผสม Light + ผสม Fire
 
เวลาฟัก 35 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Succuba

ธาตุ Light + Dark

ระดับ Uncommon

Scorchpeg+Tyrannoking
Vixsun+Tyrannoking
Dendrosaur+Skipples
Flickie+Flawless
ผสม Light + ผสม Dark
 
เวลาฟัก 16 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Vixsun

ธาตุ Light + Nature

ระดับ Uncommon

Treezard+Light Spiri
Light Spiri+Firanda
Light Spiri+Pandaken
Treezard+Skipples
ผสม Light + ผสม Nature
 
เวลาฟัก 16 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Ziml

ธาตุ Light + Magic

ระดับ Rare

Light Spirit+Genie
Djinn+Light Spirit
Goldcore+Genie
Light Sphinx+Genie
ผสม Light + ผสม Magic
 
เวลาฟัก 21 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Darknubis

ธาตุ Magic + Dark

ระดับ Epic

Tyrannoking + Genie
Haze + Genie
Tyrannoking + Giragast
 
เวลาฟัก 35 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Elemental

ธาตุ Water + Magic

ระดับ Epic

Terracrank + Musu
Genie + Mersnake
Octocrush + Mersnake
 
เวลาฟัก 35 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Erpham

ธาตุ Nature + Magic

ระดับ Epic

Panda + Genie
Djinn + Treezard
Bloomskips + Pandalf
Genie + Treezard
 
เวลาฟัก 35 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill

Tartarus

ธาตุ Earth + Magic

ระดับ Epic

Terracrank + Musu
Duchess + Terracrank
Freettle + Bloomskips
Pyrook + Freettle
 
เวลาฟัก 35 ชั่วโมง
     

**** อ่าน สูตรผสม Monster Legends ชุด 1 Click****

**** อ่านสูตรผสม Monster ระดับ Legends Click ****
Monster Legends / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Monster Legends สูตรผสม Monster และ ไข่ Monster ชุด 2
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.