รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Monster Legends สูตรผสม Monster และ ไข่ Monster ชุด 1

Monster Legends สูตรผสม Monster และ ไข่ Monster ชุด 1

***** ไป เล่น ( Monster Legends ) Click *****

Monster Legends ตารางผสม Monster ธาตุ และ Skill โดยชุดที่ 1 นี้จะเป็น Monters ระดับพื้นๆ ก่อนครับ ระดับยาก จะมาให้ดูกันในชุดต่อไปครับ ในตารางนี้จะมีข้อมูลชื่อ และ Skill ต่างที่จะเริ่ม Up date ให้อยู่ตลอดนะครับ เข้ามาดูและติดตามกัยได้ครับ

 

**** อ่าน สูตรผสม Monster Legends ชุด 2 Click****

**** อ่านสูตรผสม Monster ระดับ Legends Click ****

Monters

ธาตุ และ Skill สูตรผสม
Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Firesaur

ธาตุ Fire

Skill
Fire Spark
Melting Fur

ระดับ Common

ซื้อ ที่ shop

เวลาฟัก 15 วินาที

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Gorila

ธาตุ Earth

Skill
Tarzan Yell
Earthquake

ระดับ Common

ซื้อ ที่ shop

เวลาฟัก 2 นาที

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Mersnake

ธาตุ Water

ระดับ Common

ซื้อ ที่ shop

เวลาฟัก 4 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Thunder eagle

ธาตุ Thunder

Skill
Lightning

ระดับ Common

ซื้อ ที่ shop

เวลาฟัก 12 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Treezard

ธาตุ Nature

Skill
Leaf Blast
Allergenic Pollen
 
ระดับ Common

ซื้อ ที่ shop

เวลาฟัก 15 วินาที

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Freettle

ธาตุ Earth + Fire

ระดับ Rare
Hp สูง โจมตีช้า
จุดเด่น Shield สร้างเกราะป้องกันฝ่ายเรา 1 ตัว
ท่าไม้ตาย 1000Beetles ลดอัตรา หลบหลีกของศัตรู

Firesaur + Gorila

ผสม Earth + ผสม Fire

เวลาฟัก 5 นาที

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Pandaken

ธาตุ Earth + Fire

ระดับ Rare
จุดเด่นท่าไม้ตาย ZenFury
เพิ่ม HP 50% และ turn ที่ 1 ขยับไม่ได้ชาร์ตพลัง  turn ที่ 2 โจมตีอย่างรุนแรงทั้งจอ

Firesaur + Treezard

ผสม Earth + ผสม Fire

เวลาฟัก 30 วินาที

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Greenasaur
ธาตุ Fire + Nature

Skill
FireWall
ForestClaw
RoastedMonsters

ระดับ Uncommon

Firesaur + Treezard

ผสม Fire + ผสม Nature

เวลาฟัก 30 วินาที

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Gigram

ธาตุ Fire + Thunder

ระดับ Uncommon

Firesaur + Thunder eagle

ผสม Fire + ผสม Thunder

เวลาฟัก 5:30 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Thundenix

ธาตุ Thunder + Fire

ระดับ Rare

Firesaur + Thunder eagle

ผสม Thunder + ผสม Fire

เวลาฟัก 4 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Firekong

ธาตุ Fire + Earth

ระดับ Uncommon

Firesaur + Gorila

ผสม Fire + ผสม Earth

เวลาฟัก 5 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Vapwhirl

ธาตุ Water + Fire

ระดับ Rare

Firesaur + Mersnake

ผสม Water + ผสม Fire

เวลาฟัก 8 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Bonbon

ธาตุ Thunder + Earth

ระดับ Rare

จุดเด่น ไม้ตาย Mass Shield
(สร้างโลห์ป้องกันการโจมตีให้ฝ่ายเราทุกตัว)

Thunder eagle + Gorila

ผสม Thunder + ผสม Earth

เวลาฟัก 6 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Bumblesnoutl

ธาตุ Water + Nature

ระดับ Rare

Treezard + Mersnake

ผสม Water + ผสม Nature

เวลาฟัก 8 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Electrex

ธาตุ Earth + Thunder

ระดับ Uncommon

Thunder eagle + Gorila

ผสม Earth + ผสม Thunder

เวลาฟัก 4:30 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Gastosquish

ธาตุ Earth + Water

ระดับ Uncommon

Gorila + Mersnake

ผสม Earth + ผสม Water

เวลาฟัก 6 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Koopiggl

ธาตุ Water + Thunder

ระดับ Rare

Mersnake + Thunder eagle

ผสม Water + ผสม Thunder

เวลาฟัก 8 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Musu

ธาตุ Water + Earth

ระดับ Epic

Gorila + Mersnake

ผสม Water + ผสม Earth

เวลาฟัก 14 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Rabidex

ธาตุ Thunder + Nature

ระดับ Epic

Thundenix + Rarawr

Electrex + Tarzape

ผสม Thunder + ผสม Nature

เวลาฟัก 6:30 ชั่วโมง

 

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Rarawr

ธาตุ Nature + Earth

ระดับ Uncommon

Gorila + Treezard

ผสม Nature + ผสม Earth

เวลาฟัก 10 นาที

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Rhynex

ธาตุ Nature + Thunder

ระดับ Epic
การโจมตี ระดับเร็ว

จุดเด่น
โจมตีสายฟ้ารุนแรง Laser Beam
ท่าไม้ตาย
Iron Skin เพิ่ม Hp ตัวละครฝ่ายเรา 1 เท่า และรับ Damage แทนเพื่อน

Rarawr(LV10ขึ้นไป)+TerrorDacty(LV10ขึ้นไป)

Thundenix + Rarawr

Bonbon + Electrex

ผสม Nature + ผสม Thunder

เวลาฟัก 5 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Sealion

ธาตุ Fire + Water

ระดับ Uncommon

Firesaur + Mersnake

ผสม Fire + ผสม Water

เวลาฟัก 6 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Sheluke

ธาตุ Nature + Water

ระดับ Uncommon

Treezard + Mersnake

ผสม Nature + ผสม Water

เวลาฟัก 6 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Shock Turtlel

ธาตุ Thunder + Water

ระดับ Uncommon

Mersnake + Thunder eagle

ผสม Thunder + ผสม Water

เวลาฟัก 6 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Tarzape

ธาตุ Earth + Nature

ระดับ Rare

Gorila + Treezard

ผสม Earth + ผสม Nature

เวลาฟัก 10 นาที

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Tyrannoking

ธาตุ Dark

ระดับ Common

ซื้อ ที่ shop (Lv 14)

เวลาฟัก 6 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Beefcake

ธาตุ Dark + Earth

ระดับ Rare

Tyrannoking + Gorila

ผสม Dark + ผสม Earth

เวลาฟัก 12 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Dendrosaur

ธาตุ Dark + Nature

ระดับ Rare

จุดเด่น
ท่าไม้ตาย Ancient Spirits เติม Hp ให้ฝ่ายเราจนเต็ม

Tyrannoking + Treezard

ผสม Dark + ผสม Nature

เวลาฟัก 12 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Firetaur

ธาตุ Dark + Fire

ระดับ Rare

Tyrannoking + Firesaur

ผสม Dark + ผสม Fire

เวลาฟัก 12 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Flickie

ธาตุ Dark + Fire

ระดับ Uncommon
HP น้อย

จุดเด่น ไม้ตาย Meteor Strike
(โจมตีไฟ รุนแรงทั้งจอ ติดเผาไหม้ซ้ำอีก)

Tyrannoking + Firesaur

ผสม Dark + ผสม Fire

เวลาฟัก 9 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Fliploch

ธาตุ Dark + Water

ระดับ Epic

Utochomp + Sealion

Shanky + Gastosquish

Firetaur + Bumblesnoutl

ผสม Dark + ผสม Water

เวลาฟัก 20 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Obsidia

ธาตุ Dark + Earth

ระดับ Uncommon

Tyrannoking + Gorila

ผสม Dark + ผสม Earth

เวลาฟัก 9 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Razfeesh

ธาตุ Dark + Water

ระดับ Epic

จุดเด่น Life Steal โจมตี และดูด Hp มาให้ตัวเอง
ท่าไม้ตาย Manipulate สั่งให้ศัตรุโจมตีใส่ตัวเอง

Utochomp + Sealion

Shanky + Gastosquish

Firetaur + Bumblesnoutl

ผสม Dark + ผสม Water

เวลาฟัก 20 ชั่วโมง

 

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Shanky

ธาตุ Dark + Thunder

ระดับ Rare

Tyrannoking + Thunder eagle

ผสม Dark + ผสม Thunder

เวลาฟัก 12 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Terrordactyl

ธาตุ Dark + Thunder

ระดับ Uncommon

Tyrannoking + Thunder eagle

ผสม Dark + ผสม Thunder

เวลาฟัก 9 ชั่วโมง

Monster Legends สูตรผสม Monster และ Skill
Utochomp

ธาตุ Dark + Nature

ระดับ Uncommon

Tyrannoking + Treezard

ผสม Dark + ผสม Nature

เวลาฟัก 9 ชั่วโมง

**** อ่าน สูตรผสม Monster Legends ชุด 2 Click****

**** อ่านสูตรผสม Monster ระดับ Legends Click ****

 
Monster Legends / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Monster Legends สูตรผสม Monster และ ไข่ Monster ชุด 1
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.