รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ

Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding  ตัวลละครต่างๆ รวมสูตรที่ใช้ได้ครับ ตัวละครบางตัวผสมไม่ได้ก็มีต้องซื้อ ที่ Shop เท่านั้นก็ไม่ได้ใส่มานะครับ ส่วนตัวละครสายหลักก็ ปลด Lock แล้วซื้อได้จากการผ่านด่าน ในโหมด champion ครับ เช่น AlienBeast และ Demon

  ชื่อตัวละคร สูตรผสม
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ Android
ATTACK : Low
LIFE : Normal
SPEED : Fast 6.67
Robot + Robot
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ Astro Surfer
ATTACK : Very High
LIFE : High
SPEED : Low 3.85
Alien + Alien
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ Beetle Bot
ATTACK : Very High
LIFE : Very High
SPEED : Low 3.45
Beast + Dead Bot
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ

Bushi
ATTACK : Very High
LIFE : High
SPEED : Low 3.85

Zomborg + Stealth Bot
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Captain Wrenchfury
ATTACK : Very Low
LIFE : Low
SPEED : Very Fast 8.33
TerrorDoll + Bushi
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Cerberus
ATTACK : Low
LIFE : Normal
SPEED : Fast 5.68
Beast + Leech Lord
Dead Bot + Rakshasa
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ

Colossus
ATTACK : Hight
LIFE : Normal
SPEED : Slow 4.35

Robot + Alien
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
C’thlig
ATTACK : Very Hight
LIFE : Hight
SPEED : Slow 3.7
Demon + Alien
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Dead Bot
ATTACK : Very Low
LIFE : Low
SPEED : Very Fast 7.14
Zombie + Robot
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Dire Despot
ATTACK : Very High
LIFE : High
SPEED : Slow 3.7
Zombie + Warrior
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Enforcer
ATTACK : High
LIFE : High
SPEED : Slow 4.17
Warrior + Robot
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Gandolphus
ATTACK : Very Low
LIFE : Low
SPEED : Very Fast 9.09
Demon + Warrior
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Ghostmonaut
ATTACK : Very High
LIFE : High
SPEED : Slow 3.85
Zombie + Alien
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Grim Reapress
ATTACK : Very High
LIFE : Very High
SPEED : Very Slow 3.45
Demon + Zombie
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Honey Bunny
ATTACK : Very Low
LIFE : Low
SPEED : Very Fast 10
Beast + Warrior
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Kaiju Kitty
ATTACK : Normal
LIFE : Normal
SPEED : Fast 5.56
Beast + Beast
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Leech Lord
ATTACK : High
LIFE : High
SPEED : Slow 4.17
Zombie + Zombie
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Martian Marauder
ATTACK : Very Low
LIFE : Low
SPEED : Very Fast 8.33
Alien + Warrior
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Medusa
ATTACK : High
LIFE : High
SPEED : Low 4.55
Demon + Beast
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Nebulon
ATTACK : Low
LIFE : High
SPEED : Fast 5.88
Alien + Demon
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Nordic Knightmare
ATTACK : Normal
LIFE : High
SPEED : Low 4.56
Warrior + Warrior
Enforcer + Dire Despot
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Planet Cleaner
ATTACK : Very High
LIFE : High
SPEED : Very Slow 3.56
Alien + Colossus
Alien + Android
Robot + Astro Surfer
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Rakshasa
ATTACK : Very Low
LIFE : Low
SPEED : Very Fast 7.14
Beast + Honey Bunny
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Reptoid
ATTACK : Low
LIFE : High
SPEED : Fast 6.67
Beast + Robot
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Stealth Bot
ATTACK : Very Low
LIFE : Low
SPEED : Fast 5
Zomborg + Enforcer
Nordic Knightmare + Android
Enforcer + Warrior
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Techno Taoist
ATTACK : Very High
LIFE : High
SPEED : Slow 4
Demon + Robot
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
TerrorDoll
ATTACK : Very Low
LIFE : Low
SPEED : Very Fast 7.69
Bushi + Stealth Bot 
Undead Dragon + Reptoid
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Tutti Gooey
ATTACK : Hight
LIFE : Hight
SPEED : Slow 4.35
Alien + Zombie
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Undead Dragon
ATTACK : Very Hight
LIFE : Hight
SPEED : Very Slow 3.57
Leech Lord + Beast
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Valkyrie
ATTACK : Normal
LIFE : Hight
SPEED : Normal 5
Warrior + Demon
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Xenos
ATTACK : Very Low
LIFE : Low
SPEED : Very Fast 7.69
Alien + Beast
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
Zomborg
ATTACK : High
LIFE : High
SPEED : slow 4.55
Leech Lord + Android
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ

Captain Bag 'O' Bones
ATTACK : Medium
LIFE : High
SPEED : fast

Captain Wrenchfury + Darkseer
Nordic Knightmare + Undead Dragon
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ

The Darkseer
ATTACK :
LIFE : 
SPEED : 

Bushi + Captain Wrenchfury
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ

PitLoard
ATTACK : Very Hight
LIFE : Very Hight
SPEED : Very Slow

Demon + Demon
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ Interceptrix
ATTACK : Very Low
LIFE : Low
SPEED : Very Fast
Captain Bag 'O' Bones + Terror Doll
Deus Machina + Gandolphus
Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ Horus
ATTACK : Very Low
LIFE : Low
SPEED : Very Fast

[Specific Parents] Dracus Nobilis + Pit Lord

Cosmo Kong + C'thlig

Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ The Devourer
ATTACK : Very Hight
LIFE : Hight
SPEED : Very Slow
Planet Cleaner + Zomborg
     

ขอบคุณข้อมูลจาก http://quickgamer.net/
Mutants / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Mutants Genetic Gladiators ตารางผสม Breeding ตัวละครต่างๆ
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.