รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon City เผยเควสที่ 3 Hades Dragon การหา item

Dragon City เผยเควสที่ 3 Hades Dragon การหา item

Dragon City เผยเควสที่ 3 Hades Dragon การหา item 

**** ไปเล่น Dragon City ***** 

Dragon City เผยกิจกรรม Olypus Island จะแจกมังกรอยู่ 3 ตัวด้วยกันได้ Poseidon, Hades, Atlas ตอนนี้ผมของอธิบายการทำเควสที่ 3 ซึ่งเป็นเควสของการรับ มังกร Hades Dragon ซึ่งเควสนี้จัต้องใช้ item ดังต่อไปนี้

จำนวน item ที่ใช้ในการทำเควส Hades Dragon

 

1. Food ใช้ 622,100 ชิ้น จำนวน 4 ครั้ง รวมทั้งหมดเท่ากับ ใช้ Food 2,488,000 ชิ้น ( หมายเหตุจำนวน  Food ขึ้นอยู่กับ Lv ยิ่งสูงยิ่งใช้มาก )

 

 

Dragon City เผยเควสที่ 3 Hades Dragon การหา item

2. Crows ได้มาจาก จำนวนการเข้าต่อสู้ใน tournament

 

Dragon City เผยเควสที่ 2 Poseidon Dragon การหา item

3 Coins เป็นค่าคะแนนที่ได้จากการผสมมังกร ถ้ายากได้ค่านี้ให้เราเอามังกรมากผสมพันธ์ครับ

 

สรุปโดยรวมครับ เควสนี้ยากที่  Food 2,488,000 ชิ้น ครับ เราต้องใช้ Gold ประมาณ 124,400,000 Glod ในการผลิต food
ย้ำ(124 ล้าน gold) ( หมายเหตุจำนวน  Food ขึ้นอยู่กับ Lv ยิ่งสูงยิ่งใช้มาก )

แนะนำใช้ Gems น่าจะง่ายกว่าครับในส่วนของ Food ปลด Lock ตัวอื่นให้หมดก่อน แล้ว ราคา Gems จะลดลง แล้วกด Buy Prize จะได้ราคา ลดลง
Dragon City กิจกรรม Olypus Island / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon City เผยเควสที่ 3 Hades Dragon การหา item
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.