รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon City เผยกิจกรรม Olypus Island ทำเควสรับมังกรเทพ Poseidon, Hades, Atlas

Dragon City เผยกิจกรรม Olypus Island ทำเควสรับมังกรเทพ Poseidon, Hades, Atlas

Dragon City เผยกิจกรรม Olypus Island ทำเควสรับมังกรเทพ Poseidon, Hades, Atlas

**** ไปเล่น Dragon City ***** 

Dragon City ออกกิจกรรมใหม่ สร้าง Temple เทพองค์ต่างๆ ในการทำทั้ง 4 เควส  GreekPoseidon, Hades และ Atlas โดยจากการคาดเดา น่าจะได้รับ Habitat กับมังกรอีก 3 ตัว ในการทำเควสเราต้องทำการส่งของปลด Lock การปลด lock นั้นเราต้องทำการส่งและรับ Gift ด้วยนอกจากนั้นก็ยังใช้ Gold ในการปลด Lock ซึ่งเควสแรก ใช้เงินทั้งหมด 5 ล้าน Gold ครับ ใช้ 3 ครั้ง 15 ล้านกว่า เควสทีเหลือ หลายสิบล้านแน่นอน ครับ 

Dragon City เผยกิจกรรม Olypus Island ทำเควสรับมังกรเทพ Poseidon, Hades, Atlas

 

Dragon City เผยกิจกรรม Olypus Island ทำเควสรับมังกรเทพ Poseidon, Hades, Atlas

Greek Vases หาเก็บได้ตามพื้นครับ

 

Dragon City เผยกิจกรรม Olypus Island ทำเควสรับมังกรเทพ Poseidon, Hades, Atlas

โจมหน้า และ ธาตุของมังกรเทพทั้ง 3

Poseidon Dragon, Hades Dragon  และ Atlas Dragon
กิจกรรม Dragon city 2013_03 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon City เผยกิจกรรม Olypus Island ทำเควสรับมังกรเทพ Poseidon, Hades, Atlas
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.