รีวิว App game Android

youtube channel Appgamed

Angel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถ

Angel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถ

Angel stone รีวิว Summon ข้อมูลความสามารถของ Summon แต่ละตัว โดยความสามารถของแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปตาม Damage และ ธาตุที่ใช้ในการต่อสู้กับศัตรู 

Angel stone รีวิว Summonข้อมูล Summon

Angel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถAngel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถ

Rotwing ร็อทวิง

เป็น Summon บิน ออกมา 2 ตัวช่วยยิงสนับสนุน และ มี SKill เพิ่มความเร็ว 3 วินาที

ไม่อึดตายง่าย แต่ระยะเวลาในการร่าย เร็วที่สุด สามารถเรียกมาใช้ได้บ่อยครั้ง Damage ระดับกลาง

(ไม่น่าสนใจ อัพดาวก็แค่เร็วขึ้น อีก นิดหน่อยเท่านั้น)

Angel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถAngel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถ

Sand Swimmer จอมแหวกว่ายทราย

เป็น Summon สายผสมระหว่าง Tank และ Damage ค่อยข้างสมดุล ทำ Damage เบาแต่ก็สร้างความเสียหาย ด้วยเลือด

และยังมี SKill Tank เรียกศัตรูเข้าหาอีกด้วย

(พอใช้ อัพดาวเพิ่ม Damage และ เพิ่มDamage ด้วยเลือด)

Angel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถAngel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถ

Carrion Chomper จอมเขมือบซาก

เป็น Summon สาย Tank ทำ Damage เบามี Skill ดึงดูศัตรูให้เข้ามาโจมตี

(พอใช้ อัพดาวก็เพิ่ม Damage)

Angel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถAngel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถ

Crawler ครอว์เลอร์

เป็น Summon สาย Tank และมี Skill โจมตีด้วย สามารถใช้ Skill โจมตีศัตรูเป็นกลุ่มได้

นอกจากนั้นยังมี Skill ลดความเสียหายจากการโจมตีอีกด้วย

(น่าสนใจ อัพดาวเพิ่ม Damage และ ATK เป็นเปอร์เซ็น แถมเพิ่มการลดความเสียหายจาก Damage อีกด้วย)

Angel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถAngel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถ

Zombie ผีดิบ

เป็น Summon สายโจมตี มี Damage ที่รุนแรง และ ทำให้ติดพิษอีก 3 วินาที แต่ไม่มี SKill ป้องกันใดๆ เลย

(น่าสนใจ อัพดาวเพิ่ม Damage และ ATK เป็นเปอร์เซ็น แถมความแรงของพิษด้วย)

Angel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถAngel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถ

Hell Hound เฮล ฮาวนด์

เป็น Summon สายโจมตี มี Damage ที่รุนแรง และ ทำให้ติดคำสาปอีก 3 วินาที แต่ไม่มี SKill ป้องกันใดๆ เลย

(น่าสนใจ อัพดาวเพิ่ม Damage และ ATK เป็นเปอร์เซ็น แถมความแรงคำสาปด้วย)

 


Angel-Stone / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Angel stone รีวิว Summon ข้อมูล และความสามารถ
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.