รีวิว App game Android

youtube channel Appgamed

LINE Wooparoo Saga วิธีการ วิวัฒนาการ Monster เพิ่มระดับดาว และความสามารถ

LINE Wooparoo Saga วิธีการ วิวัฒนาการ Monster เพิ่มระดับดาว และความสามารถ

LINE Wooparoo Saga วิธีการ วิวัฒนาการ Monster เพิ่มระดับดาว และความสามารถ

LINE Wooparoo Saga ในเกมนี้เราจะสามารถทำการ วิวัฒนาการ Monster ของเราได้ถ้าระดับ ดาวของ Monster  ยังไม่เต็มสุด

วิธีการวิวัฒนาการ Monster มีดังต่อไปนี้

1. Monster ของเราต้องมีระดับ Level เป็นค่า Max คือ อัพเต็ม Monster แต่ละระดับดาว ค่า Level Max ก็จะไม่เท่ากัน

2. ใช้ Monster วัตถุดิบ ที่จะใช้เป็นเครื่องสังเวย ตามระดับ ดาวของ Monster ตัวต้น จำนวนจะตามที่ Monster ตัวนั้นกำหนดมี 3 ช่วงก็ใช้ 3 ตัว

3. หินวิวัฒนาการ จะใช้ในระดับ Monster 5 ดาวขึ้นไป 1-4 ดาวไม่ต้องใช้

4. เพชร ใช้ทุกครับในการวิวัฒนาการ ตัวอย่าง  (ระดับ 1 ดาวจะใช้ 3 เพชร ในการวิวัฒนาการ) (ระดับ 4 ดาวจะใช้ 10 เพชร ในการวิวัฒนาการ)

LINE Wooparoo Saga วิธีการ วิวัฒนาการ Monster เพิ่มระดับดาว และความสามารถ

Monster ของเราแตะละตัวจะมีระดับดาว วิวัฒนาการ หลายระดับดับด้วยกัน สามารถเปิดดูได้ที่อัลบัม

 

LINE Wooparoo Saga วิธีการ วิวัฒนาการ Monster เพิ่มระดับดาว และความสามารถ

สามารถ Monster จะถูกอัพเกรดขึ้นหลังจาก วิวัฒนาการ เพิ่ม Skill และ Statsวิธีการวิวัฒนาการ Monster LINE Wooparoo Saga

การเพิ่มพลัง Monster

LINE Wooparoo Saga วิธีการ วิวัฒนาการ Monster เพิ่มระดับดาว และความสามารถ

1. เราต้องเพิ่มพลัง ให้ Level Max ซะก่อน แต่ละระดับดาว ค่า Level Max ก็จะไม่เท่ากัน

 

LINE Wooparoo Saga วิธีการ วิวัฒนาการ Monster เพิ่มระดับดาว และความสามารถ

2.การเพิ่มพลังใช้ใช้ อาหาร ที่ได้จากการผ่านด่านเอามาให้ Monster กิน

 

การวิวัฒนาการ Monster

LINE Wooparoo Saga วิธีการ วิวัฒนาการ Monster เพิ่มระดับดาว และความสามารถ

3. เมื่อระดับ Level เราเต็มค่า Max แล้ว จะขึ้นปุ่ม เตรียมวิวัฒนาการ ถ้าเราพร้อมแล้วก็กดได้เลย

 

LINE Wooparoo Saga วิธีการ วิวัฒนาการ Monster เพิ่มระดับดาว และความสามารถ

4. 1 สิ่งที่ต้องใช้ Monster วัตถุดิบ ที่จะใช้เป็นเครื่องสังเวย ตามระดับ ดาวของ Monster ตัวต้น จำนวนจะตามที่ Monster ตัวนั้นกำหนดมี 3 ช่วงก็ใช้ 3 ตัว

4.2 หินวิวัฒนาการ จะใช้ในระดับ Monster 5 ดาวขึ้นไป 1-4 ดาวไม่ต้องใช้

4.3 ค่าใช้จ่าย เพชร ใช้ทุกครับในการวิวัฒนาการ ตัวอย่าง  (ระดับ 1 ดาวจะใช้ 3 เพชร ในการวิวัฒนาการ) (ระดับ 4 ดาวจะใช้ 10 เพชร ในการวิวัฒนาการ)

 

LINE Wooparoo Saga วิธีการ วิวัฒนาการ Monster เพิ่มระดับดาว และความสามารถ

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็กด วิวัฒนาการ ได้เลยเราจะได้ Monster ใหม่ Level 1 ระดับดาวเพิ่มขึ้น 1 ระดับ

 


LINE-Wooparoo-Saga / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว LINE Wooparoo Saga วิธีการ วิวัฒนาการ Monster เพิ่มระดับดาว และความสามารถ
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.