Appgamed.com  รีวิว App game Android และ iOS

youtube channel Appgamed

Catapult King วิธีเล่นเกมส์ ยิงหนังสติ๊ก ดีดลูกหินถล่ม ปราสาท สนุกเพลินๆ

Catapult King วิธีเล่นเกมส์ ยิงหนังสติ๊ก ดีดลูกหินถล่ม ปราสาท สนุกเพลินๆ

Catapult King วิธีเล่นเกมส์ ยิงหนังสติ๊ก ดีดลูกหินถล่ม ปราสาท สนุกเพลินๆ

**** ไป Download Catapult King Click *****

Catapult King เป็นเกมส์ยิงหนังสติ๊ก ดีดลูกหินไปถล่มฐานที่มั่นของ เหล่าทหารกวนๆ ทั้งหลายให้ถล่มและ กำจัดทหารให้หมดทุกคน จะเป็นการผ่านด่าน เกมส์นี้จะ เป็นการดีด ลูกหิน แบบ 3D  ครับมีปรับทิศทาง และความแรงครบทุกทิศ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ลูกหินเวทย์ มนตร์ ได้อีกด้วย มีทั้งลูกหินระเบิด, ลูกหินพายุ, ลูกหินดาวตก ภายในด่านยังมี ลูกเล่นต่างสนุกๆ อีกมากมายเช่น มีหินก้วนใหญ่ทีเวลาโดนเรายิง ใส่แล้วจะตกลงมาถล่มพื้นที่ ด่านล่าง นอกนั้นยังมีก้อนอิฐ ที่ทนกันความแรงได้มากกว่าไม้

รีวิว Catapult King

Catapult King วิธีเล่นเกมส์ ยิงหนังสติ๊ก ดีดลูกหินถล่ม ปราสาท สนุกเพลินๆ

 ในเกมส์ เราต้องดีดลูกหินไปถล่มฐานที่มั่นของ เหล่าทหารทั้งหลายให้ถล่ม

 

Catapult King วิธีเล่นเกมส์ ยิงหนังสติ๊ก ดีดลูกหินถล่ม ปราสาท สนุกเพลินๆ

การเล่นเรา บังคับทิศทางการยิง

1. สามารถกด ปรับระยะ องศา การยิงได้ที่คันโยกด้านขวา  

2. สามารถเลือกทิศทางการยิง และความแรงได้เมื่อกดไปลูกหินแล้วดึง

 

 

Catapult King วิธีเล่นเกมส์ ยิงหนังสติ๊ก ดีดลูกหินถล่ม ปราสาท สนุกเพลินๆ

เมื่อลูกหิน โดนสิ่งก่อสร้างก็จะถล่ม แล้วทหารก็จะตกลงมาตาย

 

Catapult King วิธีเล่นเกมส์ ยิงหนังสติ๊ก ดีดลูกหินถล่ม ปราสาท สนุกเพลินๆ

นอกจากนั้น เรายังสามารถเลือกใช้ หินเวทย์มนตร์ ช่วยในการทำลายได้อีกด้วย

 

Catapult King วิธีเล่นเกมส์ ยิงหนังสติ๊ก ดีดลูกหินถล่ม ปราสาท สนุกเพลินๆ

หินพายุมีพลังทำลายสูง

 

Catapult King วิธีเล่นเกมส์ ยิงหนังสติ๊ก ดีดลูกหินถล่ม ปราสาท สนุกเพลินๆ

อันนี้หินดาวตกแรงมากครับ
/ เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Catapult King วิธีเล่นเกมส์ ยิงหนังสติ๊ก ดีดลูกหินถล่ม ปราสาท สนุกเพลินๆ
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.