Appgamed.com  รีวิว App game Android และ iOS

youtube channel Appgamed

Enemy Strike วิธีเล่น เกมส์ยิงปืนลุยด่านทำภารกิจ เก็บเงิน

Enemy Strike วิธีเล่น เกมส์ยิงปืนลุยด่านทำภารกิจ เก็บเงิน

Enemy Strike วิธีเล่น เกมส์ยิงปืนลุยด่านทำภารกิจ เก็บเงิน 

***** ไป Download Click *****

Enemy Strike เป็นเกมส์ยิงปืนซึ่งเราจะซุ่มอยู่ที่ป้องสามารถ หลบอยู่หลังป้อมหรือ ออกมายิงศัตรูได้ โดยภายในเกมส์จะมี Mission ต่างๆให้เราได้ทำเพื่อผ่านด่านเก็บเงิน เก็บ Lv เอาไปซื้อ อาวุธเสื้อเกราะในการเล่น ภายในเกมส์จะมีอาวุธ และเสื้อเกราะให้เราได้เลือกใช้มากมายเลยทีเดียว ส่วนการเล่น นั้นก็ไม่ยากใช้นิ้วในการสัมผัสหน้าจอธรรมดา แต่จะมี ช้าบ้างเวลาเครื่องเป้าหมาย แต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ ครับ

รีวิว Enemy Strike

Enemy Strike วิธีเล่น เกมส์ยิงปืนลุยด่านทำภารกิจ เก็บเงิน

วิธีการเล่น มีดังต่อไปนี้

1.ส่วนของ เลือด เสื้อเกราะกันกระสุน

2. ปุ่มหลบ เมื่อกดจะหมอบอยู่หลังป้อม

3. ปุ่มเติมเลือด

4. ปุ่มเรียกเครื่องบินทิ้งระเบิด

5. ปุ่มซื้อกระสุน

6. ปุ่มใส่ลูกระสุน

7.ปุ่มเปลี่ยนปืน

8. ปุ่มปรับการ zoom  ยิงปืน

9. ปุ่มยิงปืน

 

Enemy Strike วิธีเล่น เกมส์ยิงปืนลุยด่านทำภารกิจ เก็บเงิน

Mission มีให้เลือกเล่นอยู่มากมาย แต่ละ mission ก็จะมีเงื่ิอนไขผ่านด่านแตกต่างกันไป

 

Enemy Strike วิธีเล่น เกมส์ยิงปืนลุยด่านทำภารกิจ เก็บเงิน

ในเกมส์มีปืนให้เราเลือกซื้อ มากมายแต่ต้องปลด lock ด้วยการเก็บ LV 

 

Enemy Strike วิธีเล่น เกมส์ยิงปืนลุยด่านทำภารกิจ เก็บเงิน

เกมส์นี่ก่อนเล่นเกมส์ จะต้่องมีปื่น 2 กระบอกก่อน เข้าไปซื้อที่ Store แล้วจัดใส่ตัวที่ Equip

 

Enemy Strike วิธีเล่น เกมส์ยิงปืนลุยด่านทำภารกิจ เก็บเงิน

ภายในเกมสืจะมี ศัตรูมากมายให้เราได้ยิง

 

Enemy Strike วิธีเล่น เกมส์ยิงปืนลุยด่านทำภารกิจ เก็บเงิน

ถ้าเราใช้ปืน Sniper เราสามารถ zoom ยิงได้

 

Enemy Strike วิธีเล่น เกมส์ยิงปืนลุยด่านทำภารกิจ เก็บเงิน

นอกจากปืนธรรมดาแล้ว ยังมีปืนไอเทค อีกด้วย

 

Enemy Strike วิธีเล่น เกมส์ยิงปืนลุยด่านทำภารกิจ เก็บเงิน

ด่านหลังๆ ยิงกันระเบิดตูมตามเลยทีเดียว
/ เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Enemy Strike วิธีเล่น เกมส์ยิงปืนลุยด่านทำภารกิจ เก็บเงิน
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.