Appgamed.com  รีวิว App game Android และ iOS

youtube channel Appgamed

Puzzle Retreat วิธีเล่นเกมส์ ตัวต่อวางน้ำแข็งใช้สมอง

Puzzle Retreat วิธีเล่นเกมส์ ตัวต่อวางน้ำแข็งใช้สมอง

Puzzle Retreat วิธีเล่นเกมส์ ตัวต่อวางน้ำแข็งใช้สมอง

***** ไป Download Click *****

Puzzle Retreat เกมส์ ตัวต่อวางน้ำแข็งโดย เราจะต้องเอาน้ำแข็งใน box มาวางในช่องว่างให้ครบ โดยเราไม่สามารถเอาน้ำแข็งวางข้ามช่องว่างได้ และเครื่อนที่เป็นเส้นตรง เสมอ ภายในเกมส์จะมี Box ชนิดต่างๆ ซึ่งจะมีวิธีการใช้ที่แต่ต่างกันออก ไปทำให้การเล่น เกมส์ ดูยากและ ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  จากการเล่นเกมส์ ถือว่าสนุกเลยทีเดียวไม่ง่ายเกินไป แต่ก็ไม่ยากนัก ยอดเยี่ยมครับ

รีวิว Puzzle Retreat

Puzzle Retreat วิธีเล่นเกมส์ ตัวต่อวางน้ำแข็งใช้สมอง

ภายในเกมส์ จะด่านต่างๆ มากมาย

 

Puzzle Retreat วิธีเล่นเกมส์ ตัวต่อวางน้ำแข็งใช้สมอง

วิธีการเล่น เราจะใช้นิ้วกด และผลักน้ำแข็งให้เคลื่อนไปข้างหน้า เลื่อนไปจนเต็มช่องจึงเป็นการจบเกมส์

 

Puzzle Retreat วิธีเล่นเกมส์ ตัวต่อวางน้ำแข็งใช้สมอง

ภายในเกมส์ เมื่อเราเล่น สามารถ กด Back  กลับได้ตลอดเวลา

 

Puzzle Retreat วิธีเล่นเกมส์ ตัวต่อวางน้ำแข็งใช้สมอง

ใน Box จะมีประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกันไปด้วย

 

Puzzle Retreat วิธีเล่นเกมส์ ตัวต่อวางน้ำแข็งใช้สมอง

นอกจาก Box แล้วยังมีลูกศรเปลี่ยนทิศทางอีกด้วย

 

Puzzle Retreat วิธีเล่นเกมส์ ตัวต่อวางน้ำแข็งใช้สมอง

ยิ่งด้านหลังๆ  ความยากก็จะค่อยเพิ่มขึ้น

 

Puzzle Retreat วิธีเล่นเกมส์ ตัวต่อวางน้ำแข็งใช้สมอง

ยิ่งเล่นยิ่งซับซ้อน มากขึ้นสนุกดีครับ
/ เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Puzzle Retreat วิธีเล่นเกมส์ ตัวต่อวางน้ำแข็งใช้สมอง
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.