Appgamed.com  รีวิว App game Android และ iOS

youtube channel Appgamed

Blood Gate - Age of Alchemy เกม พัซเซิล ฮาร์ดคอร์ระเบิดเพชรโจมตีศัตรูเลือดสาด

Blood Gate - Age of Alchemy เกม พัซเซิล ฮาร์ดคอร์ระเบิดเพชรโจมตีศัตรูเลือดสาด

Blood Gate - Age of Alchemy เกม พัซเซิล ฮาร์ดคอร์ระเบิดเพชรโจมตีศัตรูเลือดสาด

Blood Gate - Age of Alchemy เกม พัซเซิลฮาร์ดคอร์ เราจะต้องเล่นพัซเซิล ลุยด่านทีละฉาก เราจะโจมตีศัตรูได้เมื่อเราลากนิ้วระเบิดเพชร เกมนี้จะไม่รอ Turn เราระเบิดได้เร็วก็จะโจมตีได้เร็วขึ้นอีกด้วย ในการระเบิดเพชรแต่ละสีก็จะสะสมพลัง Skill ที่แตกต่างกันไปเมื่อสะสมเต็ม สามารถกดใช้ Skill เพื่อช่วยในการโจมตีได้ด้วยนอกจากนั้นเรายังสามารถเลือก ใส่อาวุธ และชุดเกราะได้ แถมยังเล่นตัวละครได้หลายตัวด้วยครับ

Blood Gate - Age of Alchemy เกม พัซเซิล ฮาร์ดคอร์ระเบิดเพชรโจมตีศัตรูเลือดสาด

Download เกม (Blood Gate - Age of Alchemy) กดที่ปุ่มด้านล่าง

Blood Gate - Age of Alchemy เกม พัซเซิล ฮาร์ดคอร์ระเบิดเพชรโจมตีศัตรูเลือดสาด Blood Gate - Age of Alchemy เกม พัซเซิล ฮาร์ดคอร์ระเบิดเพชรโจมตีศัตรูเลือดสาด

ให้คะแนน 8 เต็ม 10รีวิว เกม Blood Gate - Age of Alchemy

Blood Gate - Age of Alchemy เกม พัซเซิล ฮาร์ดคอร์ระเบิดเพชรโจมตีศัตรูเลือดสาด

เมื่อเราทำการระเบิดเพชร แล้วตัวละครเราก็จะทำการโจมตีใส่ศัตรู

 

Blood Gate - Age of Alchemy เกม พัซเซิล ฮาร์ดคอร์ระเบิดเพชรโจมตีศัตรูเลือดสาด

การระเบิดเพชรแต่ละครั้ง ก็จะ สะสมพลังเพื่อใช้ในการโจมตีศัตรู

 

Blood Gate - Age of Alchemy เกม พัซเซิล ฮาร์ดคอร์ระเบิดเพชรโจมตีศัตรูเลือดสาด

เมื่อเกจพลังเต็ม เราสามารถกดใช้ Skill ได้ทั้งโจมตี และสร้างเกราะป้องกัน

 

Blood Gate - Age of Alchemy เกม พัซเซิล ฮาร์ดคอร์ระเบิดเพชรโจมตีศัตรูเลือดสาด

SKill ต่างๆ เราสามารถทำการปลด Lock ใช้ Skill ใหม่ได้

 

Blood Gate - Age of Alchemy เกม พัซเซิล ฮาร์ดคอร์ระเบิดเพชรโจมตีศัตรูเลือดสาด

เราสามารถเล่นตัวละคร ได้หลายตัวด้วย มีให้ใช้ 3 อาชีพ 1.อัศวิน 2.จอมเวทย์ และ 3.จอมโจมร


/ เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Blood Gate - Age of Alchemy เกม พัซเซิล ฮาร์ดคอร์ระเบิดเพชรโจมตีศัตรูเลือดสาด
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.