Appgamed.com  รีวิว App game Android และ iOS

youtube channel Appgamed

Clash of Warships เกม สร้างกองทัพเรือรบเดินทางยิงถล่มศัตรู

Clash of Warships เกม สร้างกองทัพเรือรบเดินทางยิงถล่มศัตรู

Clash of Warships เกม สร้างกองทัพเรือรบเดินทางยิงถล่มศัตรู

Clash of Warships เกม สร้างกองทัพเรือรบ ในเกมเราจะมีกองทัพเรือของเราซึ่งสามารถสร้าง และอัพเกรดเรื่อของเราได้ ในแต่ละลำก็จะมีความสามารถในการต่อสู้ที่แตกต่างกันออกไปด้วยครับ เรายังสามารถจัดกองทัพเรื่องของเราเพื่อทำการต่อสู้กับศัตรูตามฉากต่างๆ การต่อสู้ก็จะเป็นการโจมตีแบบ Auto ครับ ผลัดกันยิง และใช้อาวุธพิเศษ ในการต่อสู้

ให้คะแนน 8 เต็ม 10

Clash of Warships เกม สร้างกองทัพเรือรบเดินทางยิงถล่มศัตรู

Download เกม (Clash of Warships ) กดที่ปุ่มด้านล่าง

Clash of Warships เกม สร้างกองทัพเรือรบเดินทางยิงถล่มศัตรู Clash of Warships เกม สร้างกองทัพเรือรบเดินทางยิงถล่มศัตรู

รีวิว เกม Clash of Warships

Clash of Warships เกม สร้างกองทัพเรือรบเดินทางยิงถล่มศัตรู

เราจะมีกองทัพเรือของเราซึ่งสามารถสร้าง และอัพเกรดเรื่อของเราได้

 

Clash of Warships เกม สร้างกองทัพเรือรบเดินทางยิงถล่มศัตรู

เราจะออกเดินทางต่อสู้ตามฉากต่างๆ 

 

Clash of Warships เกม สร้างกองทัพเรือรบเดินทางยิงถล่มศัตรู

เราสามารถซื้อ เรือและอัพเกรด ความสารมารถต่างๆ ได้

 

Clash of Warships เกม สร้างกองทัพเรือรบเดินทางยิงถล่มศัตรู

การต่อสู้ก็จะเป็นการผลัดกันยิงต่อสู้ แบบ Auto

 

Clash of Warships เกม สร้างกองทัพเรือรบเดินทางยิงถล่มศัตรู

บางครั้งยังมีการใช้อาวุธพิเศษออกมาต่อสู้ได้อีกด้วย
/ เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Clash of Warships เกม สร้างกองทัพเรือรบเดินทางยิงถล่มศัตรู
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.