Appgamed.com  รีวิว App game Android และ iOS

youtube channel Appgamed

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

***** ไป Download Click *****

Shellrazer เป็นเกมส์เดินยิงโดย เราจะบังคังเต่ายักษ์ ที่มีทหารปืนอาวุธครบมืออยู่ด้านหลัง เราสามารถเลือกจัดวาง ทหารปืนอาวุธต่างๆ มากมาย แต่ละชนิดใส่หลังเต่า และติดตั้ง อาวุธ item ต่างๆ ได้ ภายในด่านจะมีศัตรูมากมาย ให้เราได้ยิงถล่ม ทหาร ทั้งบก และอากาศ มันมากเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังสามารถช่วย เชลยศึกเพื่อเอามาเป็นทหารปื่นของ เราอีกด้วย แต่น่าเสียดายมีเล่นจำกัดฉากต้องเติมเงินถึงจะเล่นไปหมด เศร้าใจกำลังมันส์เลย

รีวิว วิธีเล่น Shellrazer

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

วิธีเล่น Shellrazer

การยิง เราเอานิ้วขวากดที่ ทหารที่เราต้องการใช้ นิ้วซ้ายกดไปที่เป้าหมายจะทำการยิง

ปล. อาวุธบางประเภมจะใช้งานต่างกัน แต่จะคล้ายกัน

การเดินถ้าจะให้เต่าเดินเร็วขึ้นกดที่ตัวเต่าจะเดินเร็ว

 

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

เมื่อ Lv สูงขึ้นจะมีชั้นใส่ทหารเพิ่มขึ้น

 

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

ฉากแผนที่ สามารถเลือกเส้นทางได้

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

เราสามารถจัดตั้ง อาวุธต่างๆ ก่อนออกสู้รบได้

 

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

ข้อมูลอาวุธมีดังต่อไปนี้

1. ชั้นวางทหาร เราสามารถจัดวาง ทหารประเภทต่างๆ มาใส่เพื่อใช้ในการรบได้

2. เราสามารถเลือก item เพิ่มความสามารถ ให้ ทหารแต่ละคนได้

3. เราสามารถใส่ item ให้เต่า สามารถ โจมตีหรือเพิ่มความสามารถ ให้เต่าได้

 

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

เราสามารถ หาซื้อ item ได้

 

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

นอกนั้นก็สามารถ อัพเพิ่มความสามารถ อาวุธทหาร ต่างๆ ได้

 

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

ใส่ทหารครบทุกชั้นแล้ว อาวุธ เพียบ

 

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

ยิงพลังสายฟ้าได้ด้วย

 

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

เจอระเบิด ตูมเดียวตายเพียบ

 

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

โอ้วจะรอดไหมเนี่ย

Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ

ต้องซื้อตัวเต็มถึงจะเล่นต่อได้เศร้าจริง ราคา ประมาณ 90 บาท ครับ
/ เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Shellrazer วิธีเล่น เกมส์เต่าโหด แบกปืนใหญ่ถล่มฐานทัพ
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.