Appgamed.com  รีวิว App game Android และ iOS

youtube channel Appgamed

Undead Slayer วิธีการตีบวกอาวุธให้ได้ + สูงๆ

Undead Slayer วิธีการตีบวกอาวุธให้ได้ + สูงๆ

***** ไป Download Click *****

Undead Slayer วันนี้มาว่ากันด้วยการตีบวก อาวุธกันครับ เกมส์นี้มันตีบวกต่างจาก ชาวบ้านเค้าอยู่หน่อยนึงครับ เคล็ดลับมังมีอยู่ว่า อาวุธในเกมส์ นี้จะมีจำนวนการตีบวกเป็นช่อง Slot บางอาวุธมี 3 Slot ก็ใส่หินได้ 3 ช่อง

ทีนี้ความแตกต่างมันก็อยู่ที่ชนิดหินครับ หินแต่ละชนิดมีจำนวนการตีบวกไม่เท่ากัน ส่วนการตีบวกแต่ละครั้ง จะขึ้นอยู่ทีดวงอีกด้วย ถ้าตีติด หลอด + จะเพิ่มสูง ไม่ติดหลอดจะเพิ่มน้อยครับ งงกันแล้วสินะ ไม่เห็นภาพมา ดูภาพกันดีกว่า

รีวิว Undead Slayer วิธีการตีบวก

Undead Slayer วิธีการตีบวกอาวุธให้ได้ + สูงๆ

อาวุธต่างๆ จะมีช่อง Slot ใส่หิน ถ้ามี 3 ช่องก็ใส่หินได้แค่ 3 ก้อน ครับ

 

Undead Slayer วิธีการตีบวกอาวุธให้ได้ + สูงๆ

หินตีบวกแต่ละชนิด มีจำนวนการตีบวกไม่เท่ากัน

 

Undead Slayer วิธีการตีบวกอาวุธให้ได้ + สูงๆUndead Slayer วิธีการตีบวกอาวุธให้ได้ + สูงๆ

หินก้อนเล็กตีบวกได้ 4 ครั้ง หินก้อนใหญ่ ตีบวกได้ 6 ครั้ง

 

Undead Slayer วิธีการตีบวกอาวุธให้ได้ + สูงๆ

เมื่อเราตีบวก ทุกครั้งจะสุ่มปริมาณหลอดตีบวก ถ้าติดหลอดจะขึ้นมาก ถ้าไม่ติดหลอดจะขึ้นน้อย การสุ่มจะขึ้นอยู่กันจำนวนการตี

ปริมาณตีบวก ต่อหิน 1 ก้อน ต่ำสุด 0 มากสุด 5 

สมมุติสูตรการคำนวน

โจทย์ถ้าอาวุธเราใส่หินได้ 3 Slot

ข้อ1 เราใส้หินกั้นเล็ก 3 ก้อน ตีได้ก้อนละครังละ 4 จะได้ 3x4=12 เราสามารถสุ่มได้ 12 ครั้ง

ข้อ2 เราใส้หินกั้นใหญ่ 3 ก้อน ตีได้ก้อนละครังละ 6 จะได้ 3x6=12 เราสามารถสุ่มได้ 18 ครั้ง โอกาสได้บวกสูงจะมากกว่า

สรุปดั้งนั้นถ้าเป็นไปได้ ไม่ควรใช้หินก้อนเล็กในการตีบวกควรใช้หินระดับสูง เพาะถ้าตีไปแล้วแก้ไขหรือใส่เพิ่มไม่ได้แล้วครับ
/ เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Undead Slayer วิธีการตีบวกอาวุธให้ได้ + สูงๆ
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.