รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city ข้อมูล Midas Dragon มังกรสัมผัสทองคำ

Dragon city ข้อมูล Midas Dragon มังกรสัมผัสทองคำ

Dragon city ข้อมูล Midas Dragon มังกรสัมผัสทองคำ

เป็นมังกรธาตุ Terra+Metal+Dark
 
ได้มาจากซื้อ Midas Pack
 
ระยะเวลาฟักไข่ : 1 นาที
 
ความสามารถในการโจมตีติด Critical Damage : โจมตีธาตุ  Dark , Tarra, Ice, Nature, Metal และ Light

ความเสียหาจากการโดนโจมตี : โดนโจมตีด้วยธาตุ Metal และ  War เสีย Hp 2 เท่า
 
ความสามารถในการป้องกัน : ป้องกันธาตุ Electric
 
ความแรงในการโจมตี : อยู่ในระดับสูงมี skill  Punch, Nail Rain, Head Butt และEarthquakeกิจกรรม Dragon city 2014_01 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
16-03-2014  /  รีวิว Dragon city ข้อมูล Midas Dragon มังกรสัมผัสทองคำ
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.