รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city ข้อมูล Twister Dragon มังกรทวิตเตอร์

 


Dragon city ข้อมูล Heart Dragon มังกรกรหัวใจ

Dragon city ข้อมูล Twister Dragon มังกรทวิตเตอร์

เป็นมังกรธาตุ Sea + Dark
 
ได้มาจากซื้อ ใน Shop
 
ระยะเวลาฟักไข่ : 16 ชั่วโมง
 
ความสามารถในการโจมตีติด Critical Damage : โจมตีธาตุ  Flame, Electric, War, Metal และ Light

ความเสียหาจากการโดนโจมตี : โดนโจมตีด้วยธาตุ Flame และ  War เสีย Hp 2 เท่า
 
ความสามารถในการป้องกัน : ป้องกันธาตุ Terra
 
ความแรงในการโจมตี : อยู่ในระดับสูงมี skill  Flying Kick, Tsunami, Stunning Hit และGhost Cloudกิจกรรม Dragon city 2014_01 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
10-03-2014  /  รีวิว Dragon city ข้อมูล Twister Dragon มังกรทวิตเตอร์
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.