รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city เผยเควส item ทั้งหมดรับมังกรญี่ปุ่นฟรี 3 ตัว Martial arts, Oni และ Shogun

Dragon city เผยเควส item ทั้งหมดรับมังกรญี่ปุ่นฟรี 3 ตัว Martial arts, Oni และ Shogun

**** ไปเล่น Dragon City ***** 

Dragon city แจกมังกรใหม่กิจกรรม The Dojo Challenge มี 3 ตัว พร้อมกับ 1 Habitat ดังต่อไปนี้ 1.The Dojo Habitat  2. Martial arts Dragon 3. Oni Dragon 3.Shogun Dargon โดยเราต้องทำเควสสะสม item ต่างๆ เพื่อมาใช้รับมังกรซื้อข้อมูงของแต่ละเควสมีดังต่อไปนี้

 

Dragon city เผยเควส item ทั้งหมดรับมังกรญี่ปุ่นฟรี 3 ตัว Martial arts, Oni และ Shogun

1.The Dojo รับ The Dojo Habitat 

รายชื่อ Item

1. Gold

2. Shuriken (ดาวกระจาย) ได้จากการต่อสู้ใน combat World

3. Dragon Medal (เหรียญมังกร) ได้จากการต่อสู้เอาชนะมังกรเมื่อกดปุ่ม Fight

 

Dragon city เผยเควส item ทั้งหมดรับมังกรญี่ปุ่นฟรี 3 ตัว Martial arts, Oni และ Shogun

2.The Soke รับ Martial arts Dragon

รายชื่อ Item

1. food

2. Dragon Medal (เหรียญมังกร) ได้จากการต่อสู้เอาชนะมังกรเมื่อกดปุ่ม Fight

3. Rice Bowl (ชามข้าวได้มาจากการ) เวลาที่ได้การการผสมมังกร

 

Dragon city เผยเควส item ทั้งหมดรับมังกรญี่ปุ่นฟรี 3 ตัว Martial arts, Oni และ Shogun

3.The Oni รับ Oni Dragon

รายชื่อ Item

1. food

2. Shuriken (ดาวกระจาย) ได้จากการต่อสู้ใน combat World

3. GEISHA FAN (พัดญี่ปุ่น) เวลาที่ได้การการผสมมังกร กดรับที่ปุ่ม Collect

 

Dragon city เผยเควส item ทั้งหมดรับมังกรญี่ปุ่นฟรี 3 ตัว Martial arts, Oni และ Shogun

4.The Oni รับ Shogun Dargon

รายชื่อ Item

1. food

2. Rice Bowl (ชามข้าวได้มาจากการ) เวลาที่ได้การการผสมมังกร

3. Dragon Medal (เหรียญมังกร) ได้จากการต่อสู้เอาชนะมังกรเมื่อกดปุ่ม Fight
Dragon city The Dojo Challenge / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
06-03-2014  /  รีวิว Dragon city เผยเควส item ทั้งหมดรับมังกรญี่ปุ่นฟรี 3 ตัว Martial arts, Oni และ Shogun
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.