รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city ข้อมูล Rockfeller Dragon มังกรนักธุรกิจ


Dragon city ข้อมูล Heart Dragon มังกรกรหัวใจ

Dragon city ข้อมูล Rockfeller Dragon มังกรนักธุรกิจ

เป็นมังกรธาตุ Dark + Metal
 
ได้มาจากซื้อ Tycon Pack
 
ระยะเวลาฟักไข่ : 16 ชั่วโมง
 
ความสามารถในการโจมตีติด Critical Damage : โจมตีธาตุ  Light, Metal, Terra และ Ice

ความเสียหาจากการโดนโจมตี : โดนโจมตีด้วยธาตุ Terra, Nature และ  Light เสีย Hp 2 เท่า
 
ความสามารถในการป้องกัน : ป้องกันธาตุ Ice
 
ความแรงในการโจมตี : อยู่ในระดับสูงมี skill  Punch, Life Drain, Stunning Hit และ Rustกิจกรรม Dragon city 2014_01 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
06-03-2014  /  รีวิว Dragon city ข้อมูล Rockfeller Dragon มังกรนักธุรกิจ
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.