รีวิว App game Android

youtube channel Appgamed

TVIS แอป ดูสภาพจราจรจากกล้อง CCTV เส้นทางลัด เบอร์โทรฉุกเฉินรายงานด้วยเสียงอัตโนมัติ

TVIS แอป ดูสภาพจราจรจากกล้อง CCTV เส้นทางลัด เบอร์โทรฉุกเฉินรายงานด้วยเสียงอัตโนมัติ

TVIS แอป ดูสภาพจราจรจากกล้อง CCTV เส้นทางลัด เบอร์โทรฉุกเฉินรายงานด้วยเสียงอัตโนมัติ

***** ไป Download TVIS Click *****

TVIS เป็น แอป ดูสภาพจราจรจากกล้อง CCTV และสามารถตรวจหา เส้นทางลัดในตำแหน่งที่เราอยู่ได้อีกด้วย นอกจากนั้น ยังสามารถ ดึงสภาพการจราจรจากแหล่งข้อมูลต่างๆแบบอัตโนมัติ สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียง โดยการพูดชื่อถนนที่ต้องการ อีกทังยังสามารถดูแผ่นที่ในตำแหน่งที่เราอยู่ได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังรวบรวมรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่จำเป็นต่างๆ เช่น เบอร์โทรฉุกเฉิน, ช่างช่อมรถ, การท่องเที่ยว เป็นต้น

รีวิว TVIS

TVIS แอป ดูสภาพจราจรจากกล้อง CCTV เส้นทางลัด เบอร์โทรฉุกเฉินรายงานด้วยเสียงอัตโนมัติ

เราสามารถดู รายงานสภาพ จราจร ตามที่ต่างๆ ที่เราต้องการได้

 

TVIS แอป ดูสภาพจราจรจากกล้อง CCTV เส้นทางลัด เบอร์โทรฉุกเฉินรายงานด้วยเสียงอัตโนมัติ

นอกจากนั้น ยังสามารถเปิดดูภาพจาก กล้อง CCTV ตามจุดต่างๆ ได้

 

TVIS แอป ดูสภาพจราจรจากกล้อง CCTV เส้นทางลัด เบอร์โทรฉุกเฉินรายงานด้วยเสียงอัตโนมัติ

ในส่วนของการเดินทาง ดราสามารถเปิดดูเส้นทางลัดต่างๆ ที่มีอยู่ในบริเวณของเราได้อีกด้วย

 

TVIS แอป ดูสภาพจราจรจากกล้อง CCTV เส้นทางลัด เบอร์โทรฉุกเฉินรายงานด้วยเสียงอัตโนมัติ

ในต่างจังหวัด ก็สามารถเปิดดูได้ด้วยเช่นกันครับ โดยจะแยกออกไปภาคๆ ของประเทศ

 

TVIS แอป ดูสภาพจราจรจากกล้อง CCTV เส้นทางลัด เบอร์โทรฉุกเฉินรายงานด้วยเสียงอัตโนมัติ

การดูแผ่นที่ ก็จะดึงตำแหน่งที่เราอยู่ ในแผนที่มาแสดงผลแบบ อัตโนมัติ

 

TVIS แอป ดูสภาพจราจรจากกล้อง CCTV เส้นทางลัด เบอร์โทรฉุกเฉินรายงานด้วยเสียงอัตโนมัติ

นอกจากนั้นใน แอป TVIS ยังรวบรวม เบอร์โทรศัพท์ ที่จำเป็นในการเดินทาง มารวมไว้ให้เราอีกด้วย
TVIS / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
13-04-2013  /  รีวิว TVIS แอป ดูสภาพจราจรจากกล้อง CCTV เส้นทางลัด เบอร์โทรฉุกเฉินรายงานด้วยเสียงอัตโนมัติ
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.