รีวิว App game Android

youtube channel Appgamed

Any.DO แอพแจ้งเตือนเรื่องสำคัญ หรือตารางงาน ตั้งเวลาได้ แยกวันเตือน เตือนซ้ำได้ใช้ง่าย ฟรี

Any.DO แอพแจ้งเตือนเรื่องสำคัญ หรือตารางงาน ตั้งเวลาได้ แยกวันเตือน เตือนซ้ำได้ใช้ง่าย ฟรี

Any.DO แอพแจ้งเตือน ตั้งเวลาได้ แยกวันเตือน เตือนซ้ำได้ใช้ง่าย ฟรี

***** ไป Download Click *****

Any.DO แอพแจ้งเตือน มีประโชยน์มากควรมีไว้ติดเครื่อง เอาไว้ตั้งเวลาเตือนซื้อของ กินยา ตารางงาน หรือ วันสำคัญต่างๆ ได้ ใช้งานง่ายโดย กดเลือกวันตามปฏิทิน ใส่หัวข้อ และตั้งเวลา และ ลักษณะการเตือน ลงไป สามารถใส่ได้หลายๆ การแจ้งวัน 1 วัน เมื่อแจ้งเสร็จแล้ว เราสามารถสั่งให้เตือน ซ้ำอีกครั้งก็ได้ ด้วย รูปแบบเรียบง่ายสวยงามแถมฟรีอีกตางหาก

รีวิว Any.DO แอพแจ้งเตือน ตารางงาน

Any.DO แอพแจ้งเตือนเรื่องสำคัญ หรือตารางงาน ตั้งเวลาได้ แยกวันเตือน เตือนซ้ำได้ใช้ง่าย ฟรี

ใน app จะมีการแยกการ แจ้งเตือนออก เป็นหมวดหมู่

เมื่อเราต้องการจะเพิ่ม การแจ้งเตือน ให้กด ไปที่เครื่องหมาย +

 

Any.DO แอพแจ้งเตือนเรื่องสำคัญ หรือตารางงาน ตั้งเวลาได้ แยกวันเตือน เตือนซ้ำได้ใช้ง่าย ฟรี

หลังจากนั้น ใส่วันที่ เวลา หัวข้อ และ รูปแบบของการแจ้งเตือน

 

Any.DO แอพแจ้งเตือนเรื่องสำคัญ หรือตารางงาน ตั้งเวลาได้ แยกวันเตือน เตือนซ้ำได้ใช้ง่าย ฟรี

เราสามารถเลือกได้ว่าเตือน 1 ครั้ง / เตือนวันละ 1 ครั้ง / สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ฯลฯ ได้ด้วย

 

Any.DO แอพแจ้งเตือนเรื่องสำคัญ หรือตารางงาน ตั้งเวลาได้ แยกวันเตือน เตือนซ้ำได้ใช้ง่าย ฟรี

รักษณะการแจ้งเตือนจะถูกเรียงตามหมวด หมู่ตามลักษณะ ของวัน

 

Any.DO แอพแจ้งเตือนเรื่องสำคัญ หรือตารางงาน ตั้งเวลาได้ แยกวันเตือน เตือนซ้ำได้ใช้ง่าย ฟรี

นอกจากนั้นยังสามารถ ปรับแต่ง ลักษณะการแจ้งเตือนแก้ไข หรือใส่ Hilight ได้อีกด้วย

 

Any.DO แอพแจ้งเตือนเรื่องสำคัญ หรือตารางงาน ตั้งเวลาได้ แยกวันเตือน เตือนซ้ำได้ใช้ง่าย ฟรี

เมื่อถึงเวลาเตือน app จะชึ้น มาดังภาพ พร้อมระบบไฟเตือน

 

Any.DO แอพแจ้งเตือนเรื่องสำคัญ หรือตารางงาน ตั้งเวลาได้ แยกวันเตือน เตือนซ้ำได้ใช้ง่าย ฟรี

เรายังสามารถ สั่งให้เตือน ซ้ำได้อีกด้วย

 

Any.DO แอพแจ้งเตือนเรื่องสำคัญ หรือตารางงาน ตั้งเวลาได้ แยกวันเตือน เตือนซ้ำได้ใช้ง่าย ฟรี

เมื่อกิจกรรมไหนถูกเตือนไป และจะขีดฆ่าออกเพื่อให้ดูง่ายขึ้นอีกด้วย 
Any.DO / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
24-02-2013  /  รีวิว Any.DO แอพแจ้งเตือนเรื่องสำคัญ หรือตารางงาน ตั้งเวลาได้ แยกวันเตือน เตือนซ้ำได้ใช้ง่าย ฟรี
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.